Odluke o izboru – arhiva 2023. godina

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli u 2024. godini (LOT 2), broj: 01-158-JN-11/23 LOT 2 od 28.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zapružanje usluga aviotransporta – nabavka avio karata za potrebe radnika Univerziteta u Tuzli, broj: 01-193-JN-8/23 od 2.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u 2024. godini (LOT 1), broj: 01-158-JN-11/23 LOT 1 od 26.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku goriva sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine, broj: 01-142-JN-10/23 od 20.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ribe i proizvoda ribe (LOT 6) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine, broj: 01-125-JN-16/23 LOT 6 od 15.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku toplih napitaka i hladnih napitaka (LOT 7) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine, broj: 01-125-JN-16/23 LOT 7 od 15.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ostalih prehrambenih proizvoda i potrošnog pribora (LOT 8) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine, broj: 01-125-JN-16/23 LOT 8 od 15.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku svježeg voća i povrća (LOT 3) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine, broj: 01-125-JN-16/23 LOT 3 od 15.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku konzerviranog i zamrznutog voća i povrća (LOT 4) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine, broj: 01-125-JN-16/23 LOT 4 od 15.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda (LOT 5) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine, broj: 01-125-JN-16/23 LOT 5 od 15.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijske opreme za LOT 1- Instrument za mjerenje prašine u cilju realizacije projekta 1FUTURE, broj: 01-159-JN-9/23 LOT 1 od 11.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijske opreme za LOT 2- Instrument za mjerenje buke u cilju realizacije projekta 1FUTURE, broj: 01-159-JN-8/23 LOT 2 od 11.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa LOT 1, broj: 01-125-JN-15/23 LOT 1 od 07.12.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku piletine u komadu i rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa LOT 2, broj: 01-125-JN-15/23 LOT 2 od 07.12.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na sanaciji prostora bivše studentske službe Filozofskog fakulteta za potrebe pisarnice Univerziteta u Tuzli, broj: 01-150-JN-9/23 od 05.12.2023

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekata Univerziteta u Tuzli u 2024. godini, broj: 01-123-JN-10/23 od 30.11.2023. godine

ODLUKA o dodijeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga sukcesivnog održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2023. godini, broj: 01-141-JN-8/23 od 30.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja higijene objekata Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2024. godine broj: 01-122-JN-10/23 od 24.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laptopa za IT osoblje Centra za osiguranje kvaliteta – LOT 2 Univerziteta u Tuzli broj: 01-134-JN-11/23 LOT 2 od 20.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovojnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na rekonstrukciji računarske (internet) mreže Medicinskog fakulteta, broj: 01-136-JN-8/23 od 17.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga revizije glavnog projekta Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet), broj: 01-131-JN-15/23 od 14.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku namještaja za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-153-JN-12/23 od 14.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske i elektroničke opreme za Filozofski fakultet – LOT 1 Univerziteta u Tuzli, broj: 01-134-JN-10/23 LOT 1 od 10.11.2023. god.

ODLUKA o dodijeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja vozila marke AUDI i VW za period do 31.12.2023. godine (LOT 1) Univerziteta u Tuzli, broj: 01-147-JN-8/23 LOT 1 od 09.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku hemikalija za ćelijski laboratorij – LOT 2 za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-111-JN-9/23 LOT 2 od 09.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na adaptaciji biblioteke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, broj: 01-135-JN-8/23 od 06.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku hemikalija – LOT 1 za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-111-JN-9/23 LOT 1 od 02.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku hemikalija za farmaceutsku tehnologiju – LOT 3 za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-111-JN-8/23 LOT 3 od 02.11.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na uredenju prostorija u okviru Studentskog centra za potrebe Pravnog fakulteta, broj: 01-144-JN-10/23 od 02.11.2023. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 9 za LOT 1 – desktop računari za potrebe DTK operatera, broj: 01-102-JN-10/23 LOT 1 od 26.10.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 9 za LOT 2 – nabavka desktop računa Univerziteta u Tuzli, broj: 01-102-JN-10/23 LOT 2 od 26.10.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 9 za LOT 4 – laptopi, broj: 01-102-JN-10/23 LOT 4 od 26.10.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 9 za LOT 5 – MF printeri, broj: 01-102-JN-9/23 LOT 5 od 26.10.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 9 za LOT 6 – laserski printeri, broj: 01-102-JN-9/23 LOT 6 od 26.10.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 9 za LOT 7 – nabavka projektora, broj: 01-102-JN-9/23 LOT 7 od 26.10.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 9 za LOT 9 – projektor za Filozofski fakultet, broj: 01-102-JN-9/23 LOT 9 od 26.10.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge prevođenja dokumenata za potrebe realizacije projekta INTERBA, broj: 01-143-JN-12/23 od 24.10.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softverskih licenci Univerziteta u Tuzli, broj: 01-80-JN-9/23 od 23.10.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024.godine, broj: 01-124-JN-8/23 od 12.10.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku veš mašina i sušilica za veš za Paviljone I, Il i III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli,broj: 01-120-JN-10/23 od 11.10.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na sanaciji prostora nakon radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u zgradi RGGF-a Univerziteta u Tuzli,broj: 01-119-JN-9/23 od 11.10.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja upisnog materijala za akademsku 2023/24 godinu za potrebe Univerziteta u Tuzli, broj: 01-121-JN-8/23 od 11.10.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-128-JN-8/23 od 09.10.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku aplikativnog softvera za potrebe realizacije projekta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-104-JN-9/23 od 06.10.2023. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na adaptaciji učionice za smještaj računarske opreme na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, broj: 01-106-JN-8/23 od 22.09.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga preuzimanja i zbrinjavanja patološkog otpada na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli broj: 01-112-JN-8/23 od 22.09.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i postavljanje trakastih zavjesa i roletni u objektima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli broj: 01-59-JN-17/23 od 07.09.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga projektovanja građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli: LOT 3 – Glavni projekat Građevine 3, broj: 01-54-JN-32/23 LOT 3 od 06.09.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga projektovanja građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli: LOT 2 – Glavni projekat Građevine 2, broj: 01-54-JN-30/23 LOT 2 od 06.09.2023. god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova u paviljonu II Studentskog centra, za LOT 2 – Nabavka i ugradnja stolarije u kupatilu paviljona II Studentskog centra, broj: 01-49-JN-13/23 LOT 2 od 04.09.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na sanaciji kupatila u paviljonu II Studentskog centra Univerziteta u Tuzli – LOT 1, broj: 01-49-JN-10/23 LOT 1 od 28.08.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga projektovanja građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli: LOT 1 – Glavni projekat Gradevine 1, broj: 01-54-JN-44/23 LOT 1 od 28.08.2023. godine

ODLUKA o izboru laboratorijskog pribora za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli (realizacija projekta: “Ispitivanje antropogenog uticaja na hemizam, indikatore kvaliltete i koncentracije odabranih hemijskih elemenata rijeke Bregave”) – LOT 2, broj: 01-77-JN-10/23 LOT 2 od 21.08.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge revizije geotehničkih misija G 21 (geotehničkih projekata) Univerziteta u Tuzli, broj: 01-94-JN-9/23 od 21.08.2023. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku hemikalija za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli – LOT 1, broj: 01-78-JN-9/23 LOT 1 od 12.07.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na sanaciji postojećeg i zamjeni dotrajalog parketa u sportskoj dvorani FTOS-a, broj: 01-63-JN-8/23 LOT 2 od 11.07.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku hemikalija za odsjek Hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli – LOT 3, broj: 01-78-JN-9/23 LOT 3 od 11.07.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku hemikalija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli – LOT 2, broj: 01-78-JN-9/23 LOT 2 od 11.07.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijskog pribora za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli – LOT 1, broj: 01-77-JN-7/23 LOT 1 od 10.07.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijskog pribora za Odsjek Hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli – LOT 3, broj: 01-77-JN-9/23 LOT 3 od 10.07.2023. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2023/2024. godini, broj: 01-91-JN-9/23 od 27.06.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i ugradnju klima uređaja u kancelarijama Službe za ekonomske poslove- LOT 1 Univerziteta u Tuzli, broj: 01-48-JN-8/23 LOT 1 od 07.06.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđačaza nabavku i ugradnju klima uređaja u prostoru Prirodno-matematičkog fakulteta – LOT 2 Univerziteta u Tuzli, broj: 01-48-JN-8/23 LOT 2 od 07.06.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge projektovanja građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli: LOT 1 – Glavni projekat Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet), broj: 01-54-JN-21/23 LOT 1 od 02.06.2023. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijske opreme za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 01-53-JN-10/23 od 29.05.2023. godine

ODLUKA o dodijeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja matičnih knjiga, matične evidencije i druge blokovske robe za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2023. godini (LOT 2), broj: 01-70-JN-9/23 LOT 2 od 29.05.2023. godine

ODLUKA o dodijeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga štampanja raznog (plakati, brošure, zahvalnice, časopisi i dr. štampani materijal…) – LOT 3 za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2023. godini, broj: 01-70-JN-9/23 LOT 3 od 29.05.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja korica i futrola za diplome za potrebe Univerziteta u Tuzli, broj: 01-70-JN-9/23 LOT 1 od 24.05.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme: switch-eva (LOT 1) Univerziteta u Tuzli, broj: 01-24-JN-9/23 LOT 1 od 24.05.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme: mrežna oprema (LOT 2) Univerziteta u Tuzli, broj: 01-24-JN-9/23 LOT 2 od 24.05.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge procjene rizika radnih mjesta i izrada akata o procjeni rizika na radnom mjestu i radnoj okolini sa periodičnim pregledom i ispitivanjem fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama na Univerzitetu u Tuzli, broj: 01-42-JN-14/23 od 19.05.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade geotehničkih misija prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli, broj: 01-15-JN-17/23 od 12.05.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli – LOT 2, broj: 01-44-JN-13/23 LOT 2 od 10.05.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli – LOT 3, broj: 01-44-JN-10/23 LOT 3 od 09.05.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Rudarsko-geološko- građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli – LOT l, broj: 01-44-JN-11/23 LOT 1 od 08.05.2023. god.

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku molerskog materijala, vodomaterijala i građevinskog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-41-JN-8/23 LOT 1 od 26.04.2023. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku alata za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 2) sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-41-JN-8/23 LOT 2 od 26.04.2023. god.

ODLUKA o dodijeli okvirnog sporazuma i ugovora za javnu nabavku konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine broj: 01-13-JN-10/23 od 24.04.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku platforme za podršku univerzitetskim poslovnim procesima, broj: 01-12-JN-8/23 od 31.03.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju prozora u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta, broj: 01-26-JN-9/23 od 29.03.2023. godine

 

ODLUKA o dodijeli okvirnog sporazuma i ugovora za javnu nabavku piletine u komadu i rasjeka piletine za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine (LOT 1) broj: 01-4-JN-12/23 LOT 1 od 27.02.2023. godine

ODLUKA o dodijeli okvirnog sporazuma i ugovora za prušanje usluga servisiranja motornih vozila marke PKODA-Superb i Felicija do 31.12.2023. godine (LOT 1) za potrebe Univerziteta, broj: 01-139-JN-8/22 LOT 1 od 16.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija i kitova za Molekularnu biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu (LOT 3), broj: 01-170-JN-10/22 LOT 3 od 14.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za odsjek Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu (LOT 4), broj: 01-170-JN-10/22 LOT 4 od 13.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za odsjek Biologija na Prirodno-matematičkom fakultetu (LOT 2), broj: 01-170-JN-9/22 LOT 2 od 13.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za odsjek Hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu (LOT 1), broj: 01-170-JN-10/22 LOT 1 od 13.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja vozila Univerziteta u Tuzli marke Citroen i Renault (LOT 3) broj: 01-139-JN-9/22 LOT 3 od 08.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku ribe i proizvoda od ribe (LOT 3) za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-168-JN-8/22 LOT 3 od 03.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda (LOT 2) za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-168-JN-8/22 LOT 2 od 03.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa (LOT 1 ) za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-168-JN-8/22 LOT 1 od 02.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 2), broj: 01-156-JN-13/22 LOT 2 od 01.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnih sredstava za održavanje higijene (LOT1) za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-154-JN-9/22 LOT 1 od 01.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog pribora za održavanje higijene (LOT2) za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-154-JN-9/22 LOT 2od 01.02.2023. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg za nabavku laboratorijske opreme za Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 2), broj: 01-124-JN-12/22 LOT 2 od 27.01.2023. god.

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine (LOT l), broj: 01-156-JN-12/22 LOT 1 od 18.01.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3), broj: 01-156-JN-10/22 LOT 3 od 18.01.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga projektovanja građevina prve faze razvoja Kampusa (izrada idejne tehničke dokumentacije), broj: 01-151-JN-12/22 od 16.01.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju laboratorijaskog kompleksa Mašinskog fakulteta u objektu KN 151-Kampus Univerziteta u Tuzli broj: 01-158-JN-8/22 od 11.01.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala za potrebe Univerziteta u Tuzli(LOT 2), broj: 01-118-JN-10/22 od 09.01.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2023. godini, broj: 0l-159-JN-8/22 od 10.01.2022. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga sukcesivnog održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2023. godini, broj: 01-152-JN-8/22 od 10.01.2022. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2023. godine, broj: 01-134-JN-12/22 od 09.01.2023. godine

 

 

Povratak