Odluke o poništenju – arhiva 2021. godina

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-109-JN-8/21 od 26.11.2021. godine
Nabavka opreme za trenažni proces za Fakultet za tjelesni odgoj i sport

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-74-JN-7/21 LOT 1 od 13.09.2021. godine
Nabavka hemikalija za Medicinski fakultet LOT 1

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-43-JN-8/21 LOT 2, od 05.07.2021. godine
Javna nabavka računarske opreme za Pravni fakultet – LOT 2

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-143-JN-16/20 LOT 4, od 10.05.2021. godine
Javna nabavka servisiranja traktora Dong Feng DF-304 u 2021. godini

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-100-JN-8/20 LOT 1, od 25.01.2021. godine
Javna nabavka hemikalija za Prirodno-matematički fakultet (LOT 1)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-83-JN-18/20 LOT 5, od 09.02.2021. godine
Javna nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. god. (LOT 5)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-83-JN-18/20 LOT 1, od 09.02.2021. godine
Javna nabavka svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. god. (LOT 1)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-83-JN-16/20 LOT 2 od 02.02.2021. god.
Javna nabavka piletine u komadu i rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa (LOT 2) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. god.

 

 

 

Povratak