Odluke o poništenju – arhiva 2023. godina

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-102-JN-21/23 LOT 4 od 20.12.2023. godine
Javna nabavka laptopa – LOT 4

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-160-JN-11/23 od 19.12.2023. godine
Javna nabavka računarske i elektroničke opreme u cilju realizacije projekta 1FUTURE

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-159-JN-8/23 LOT 3 od 11.12.2023. god.
Javna nabavka laboratorijske opreme za LOT 3- Instrument za mikroklimatska mjerenja u cilju realizacije projekta 1FUTURE

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-149-JN-7/23 od 07.12.2023. god.
Javna nabavka usluga komunikacije projekta Kampus Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-147-JN-8/23 LOT 2 od 09.11.2023. god.
Javna nabavka za pružanje usluga servisiranja traktora Dong Feng DF-304 u 2023. godini (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-102-JN-9/23 LOT 3 od 26.10.2023. god.
Javna nabavka laptopa za IT osoblje Univerziteta u Tuzli – LOT 3

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-102-JN-9/23 LOT 8 od 26.10.2023. god.
Javna nabavka televizora Univerziteta u Tuzli – LOT 8

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-90-JN-8/23 od 21.08.2023. godine
Javna nabavka i ugradnja klima uređaja za arhiv i pisarnicu Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-96-JN-7/23 od 12.07.2023. godine
Javna nabavka veš mašina i sušilica za veš u Paviljone I, II i III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-79-JN-7/23 od 26.06.2023. godine
Javna nabavka proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023. godine

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-51-JN-8/23 od 31.05.2023. godine
Javna nabavka veš mašina i sušilica za veš u Paviljone I, II i III Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-8/23 LOT 1 od 24.05.2023. godine
Javna nabavka usluga servisiranja motornih vozila AUDI i VW Univerziteta u Tuzli u 2023.godini (LOT 1)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-60-JN-7/23 LOT 2 od 15.05.2023. godine
Javna nabavka usluga servisiranja motornih vozila Univerziteta – servisiranje traktora Dong Feng DF-304 u 2023.godini (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-27-JN-7/23 od 29.03.2023. godine
Javna nabavka i ugradnja klima uređaja (realizacija projekta FP7)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-4-JN-10/23 LOT 2 od 08.03.2023. godine
Javna nabavka proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli (LOT 2)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-139-JN-8/22 LOT 2 od 21.02.2023. godine
Javna nabavka za pružanje usluga servisiranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli marke AUDI i VW u 2023. godini (LOT 2)

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-139-JN-7/22 LOT 4 od 20.02.2023. godine
Javna nabavka za pružanje usluga servisiranja traktora Dong Feng DF – 304 (LOT 4)

 

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-124-JN-10/22 LOT 3 od 13.01.2023. godine
Javna nabavka laboratorijske opreme za Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli – LOT 3

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-98-JN-16/22 LOT 4 od 12.01.2023. godine
Javna nabavka konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivno isporukom do 31.12.2023. godine – LOT 4

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-118-JN-8/22 LOT 1 od 10.01.2023. godine
Javna nabavka molerskog materijala, vodomaterijala i građevinskog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 1) sa sukcesivnom isporukom

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-118-JN-8/22 LOT 3 od 10.01.2023. godine
Javna nabavka alata za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3) sa sukcesivnom isporukom

 

 

 

Povratak