Popis privrednih subjekata u vezi čl. 52 ZJN (SUKOB INTERESA)

 

POPIS PRIVREDNIH SUBJEKATA S KOJIMA JE PREDSTAVNIK UGOVORNOG ORGANA, ILI S NJIM POVEZANE OSOBE, U SUKOBU INTERESA IZ ČLANA 52. STAV (7) TAČKA A) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Privredni subjekti s kojima Univerzitet u Tuzli, kao ugovorni organ u postupcima javnih nabavki, u skladu sa čl. 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14 i 59/22), ne smije sklapati ugovore su:

– d.o.o. „Kovčić Tours“ Tuzla, Ul. Izeta Sarajlića br. 9. Tuzla