Popis privrednih subjekata u vezi čl. 52 ZJN (SUKOB INTERESA)

 

Ne postoje privredni subjekti s kojim je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa.