Aktivnosti

Univerzitet u Tuzli - Kampus

 

 

Kampus Univerziteta u Tuzli

Usvojen Regulacioni plan Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzle, održanoj 22.02.2023. godine, usvojen je Regulacioni plan Kampusa Univerziteta u Tuzli. Usvajanjem Regulacionog plana ostvareni su preduslovi za projektovanje i izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli.

 

 

Svečano podizanje zastave Univerziteta u Tuzli - Kampus Univerziteta u Tuzli

Podizanje zastave Univerziteta u Tuzli u Kampusu Univerziteta

 

Tokom 2022. godine provođenjem niza aktivnosti projekat Kampus Univerziteta u Tuzli vraćen je u fokus šire društvene zajednice. Univerzitet u Tuzli je u ovoj godini usvojio ključni planski dokument, Plan razvoja Kampusa, koji je predstavljao osnovu za provođenje aktivnosti koje su slijedile.

 

 

Hackathon Creative Thinking - Kampus Univerziteta u Tuzli

Kreativno razmišljanje / Hackathon Creative Thinking na temu Obrazovanje za 21. vijek sa fokusom na Kampus Univerziteta u Tuzli

 

Udruženje Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla i Udruženje KulturaMedia Sarajevo u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, u okviru programa V međunarodnih „BH sedmica inženjerstva“ organizuje Prvi Hackathon creative thinking/ kreativno razmišljanje na temu: Obrazovanje za 21. vijek sa fokusom na Kampus Univerziteta u Tuzli.

 

 

Nacrt Regulacionog plana za Kampus Univerziteta u Tuzli

Usvojen Nacrt Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzle, održanoj 30.11.2022. godine, usvojen je Nacrt Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

Prezentacja Prijedloga Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Tuzli

Prezentacija Prijedloga Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Dana 29.11.2022. godine u sali Rektorata Univerziteta u Tuzli Zavod za urbanizam, Služba za prostorno uređenje Grada Tuzle i autor idejnog rješenja Husejn Dropić, dipl.inž.arh. prezentirali su menadžmentu Univerziteta u Tuzli završeni Prijedlog Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Tuzli.

 

 

Posjeta Gradonačelnika Grada Tuzle Univerzitetu u TuzliPosjeta Gradonačelnika i predstavnika Uprave Grada Tuzle Univerzitetu u Tuzli

 

Sastanak Gradske uprave Grada Tuzle i Univerziteta u Tuzli na temu projekta Kampus Univerziteta u Tuzli održan je 19.07.2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Tuzli. Delegaciju Gradske uprave predvodio je Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, sa predstavnicima Zavoda za urbanizam i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle.

 

 

Imenovana Komisija za izradu projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije objekata prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Rješenjem o imenovanju Komisije za izradu projektnog zadatka u dijelu tehničke dokumentacije građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli br. 01-4033-1/22 od 18.07.2022. godine Rektorica, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, imenovala je Komisiju u sastavu…

 

 

Radni sastanak predstavnika Rektorata i Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli sa Vladom Tuzlanskog kantona

 

Radni sastanak predstavnika Rektorata Univerziteta u Tuzli i Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli sa Vladom Tuzlanskog kantona održan je 13.jula 2022. godine u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona.

 

 

Vladi Tuzlanskog kantona prezentiran Plan razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli

Vladi Tuzlanskog kantona prezentiran Plan razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli


Plan razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli prezentiran je Vladi Tuzlanskog kantona 29.06.2022. godine. U uvodnom dijelu prezentacije Rektorica Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, uručila je Premijeru Vlade Tuzlanskog kantona, Irfanu Halilagiću, primjerak Plana razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli.

 

 

Univerzitet u Tuzli - KAMPUS - Idejno rješenje

Plan razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Prijedlog Plana razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli, urađen od strane Operativnog tima za razvoj Kampusa, usvojen je na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.aprila 2022. godine.

 

 

Operativni tim za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Rješenjem o imenovanju Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli br. 01-442-1/22 od 25.01.2022. godine Rektorica, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, imenovala je Operativni tim u sastavu…