GLAVNI PROJEKTI RAZVOJA KAMPUSA UNIVERZITETA U TUZLI

 

GLAVNI PROJEKAT GRAĐEVINE 1
Objekat Pravnog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta,
Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta