Predstavnici Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta iz Turske boravili su na Univerzietu u Tuzli u okviru Erasmus+ programa razmjene


Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.10.2019.godine

 

Profesori dr.sci. Hasan Kizilkaya i dr.sci. Bayezid Guclan sa Univerziteta Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta iz Turske boravili su na Univerzitetu u Tuzli u periodu od 07. do 11.10.2019.godine u okviru Erasmus+ programa razmjene osoblja i studenata.

Univerzitet u Tuzli - Mobilnost

 

Tokom tog perioda sastali su se sa Prodekanicom Ekonomskog fakulteta dr.sci. Jasminom Okičić i profesorom dr.sci. Safetom Kozarevićem te su razgovarali o mogućnostima zajedničkih projekata između dvije institucije. Također, susreli su se sa profesorom dr.sci. Sanelom Hadžiahmetovićem Juridom sa Filozofskog fakulteta sa kojim su razgovarali o mogućnostima razmjene osoblja i studenata sa Odsjeka za engleski jezik i književnost, te o obrazovnom sistemu na obje institucije.

 

Ovom prilikom su posjetili i Ured za međuuniverztietsku saradnju u zemlji i inostranstvu te se razgovaralo i o proširenju saradnje za druge fakultete u okviru Erasmus+ saradnje u cilju unapređenja obrazovanja studenata i osoblja Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

Predstavnici Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta iz Turske boravili su na Univerzietu u Tuzli u okivru Erasmus+ programa razmjene