Zaposlenici Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli posjetili su Pamukkale Univerzitet u Turskoj u okviru Erasmus+ programa „Staff Mobility For Teaching“ i „PAU 9th international week“

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 19.04.2019. god.

 

Zaposlenici Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr. Elvis Ahmetović i Prof. Dr. Jasmin Suljagić, su obavili službeni put na Pamukkale Univerzitet (Denizli, Turska) i aktivno učestvovali u programu „Erasmus+ „Staff Mobility for Teaching“ i „PAU 9th International Week“, koja je održana od 01.04.2019 do 05.04.2019. godine na Pamukkale Univerzitetu.


Na navedenoj instituciji (Pamukkale University), Prof. Dr. Elvis Ahmetović održao je predavanje na „Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering“ pod nazivom „Simulation, optimisation and heat integration of single and multiple-effect evaporation plants“ gdje su se prisutni studenti i kolege upoznali sa procesima isparavanja, simulacijom, optimizacijom i toplinskom integracijom isparivačkih procesa, dosadašnjim saznanjima kao i budućim smjernicama istraživanja u toj oblasti. Nakon predavanja, prof. Ahmetović je održao interaktivnu radionicu u kojoj su aktivno učestvovali svi prisutni na predavanju a cilj radionice je bio upoznavanje sa kompjutersko potpomognutim alatima za modeliranje i optimizaciju procesa, i rješavanje optimizacijskih problema. Predavanje je objavljeno na web stranici Pamukkale Univerziteta:


http://www.pamukkale.edu.tr/kimyamuhendisligi/tr/haber/9-uluslararasi-hafta-etkinligi-9-international-week.

Univerzitet u Tuzli - Mobilnost

Također, na istoj instutuciji Prof. Dr. Jasmin Suljagić, je održao predavanja studentima drugog i trećeg ciklusa u okviru predmeta Organska hemija. Predavanja su bila koncipirana na temu iz savremene sinteze i primjene paladijuma u organskoj hemiji za stvaranje uglik – ugljik veze (Palladium in Organic Synthesis). Također, predavanjima su prisustvovali i profesori sa odsjeka za hemiju.

Pored navedenih predavanja, zaposlenici su iskoristili priliku da kolegama i studentima predstave Univerzitet u Tuzli i Tehnološki fakultet, VI Međunarodni naučno-stručni simpozij “Okolišni potencijali, održivi razvoj i proizvodnja hrane-OPORPH 2019” koji će se održati 14. i 15. novembra 2019. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Najvjerovatnije će nekoliko kolega i studenata sa Pamukkale Univerziteta učestvovati na navedenom simpozijumu.


U toku boravka razgovarali su o mogućnostima proširivanja naše saradnje u okviru Erasmus+ programa kao i drugih programa. Dogovorili su saradnju u okviru Mevlana programa sa Pamukkale Univerzitetom čime će se stvoriti nove mogućnosti za buduću saradnju i obostranu mobilnost nastavnika, saradnika i studenata.


Pored organizovanih aktivnosti u okviru Erasmus+ programa, bile su organizovane i socijalne aktivnosti gdje su imali priliku da se druže i također posjete neke od značajnih kulturnih i historijskih znamenitosti u Denizliju.


Na kraju, iskoristili bi priliku da se zahvale za podršku u vezi omogućavanja učešća u navedenoj mobilnosti u okviru programa Erasmus+ „Staff mobility for teaching“ i stoje na raspolaganju svim zainteresovanim studentima i kolegama za bilo kakve dodatne informacije.