Konkursi

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

IZJAVE – nenastavno i nastavno osoblje

IZJAVA – akademsko osoblje

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

SPISAK DOKUMENTACIJE kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa za izbor u naučno-nastavna/saradnička zvanja sa i bez zasnivanja radnog odnosa i dokaza na osnovu kojih se vrši rangiranje kandidata

 

 

JAVNI POZIV U SVRHU PRETHODNE PROVJERE TRŽIŠTA – Izgradnja Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakulteta, Filozofski fakultet, Pravni fakultet) u Kampusu Univerziteta u Tuzli
Javni poziv je objavljen 19.02.2024. godine

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 19.02.2024. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 07.02.2024. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2023
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 15.01.2024. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 10.01.2024.god.

 

 

 

 

A R H I V A     2023     2022      2021      2020