Konkursi – arhiva 2020. godina

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.12.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.12.2020. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnomprocesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Javni poziv je objavljen 07.12.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 24.11.2020. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli, bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz dana 12.11.2020. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 03.11.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja 
Interni konkurs je objavljen 30.10.2020.god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 26.10.2020. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 07.10.2020. god.

 

A R H I V A

 

Povratak