Konkursi – arhiva 2021. godina

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH (2021-2022.)
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 23.12.2021. god.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 16.12.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 14.12.2021. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Javni poziv je objavljen 10.12.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 15.11.2021. god.

 

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos i JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni konkurs i Javni oglas su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 05.11.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 01.11.2021. god.

 

INTERNI OGLAS za izbor i imenovanje Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli
Interni oglas je objavljen 26.10.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 26.10.2021. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Javni poziv je objavljen 15.10.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 28.09.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 14.09.2021. god.

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 06.09.2021. god.

PRIJAVA NA KONKURS

 

DODATNA ISPRAVKA KONKURSA za izbor u nastavnička i saradnička zvanja sa i bez zasnivanja radnog odnosa
Dodatna ispravka konkursa je objavljena u dnevnom listu dana 01.09.2021. god.

 

ISPRAVKA KONKURSA za izbor u nastavnička i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Ispravka konkursa je objavljena u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 31.08.2021. god.

 

KONKURS za izbor u nastavnička i saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom i KONKURS za izbor u nastavnička i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkursi su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 28.08.2021. god. i 29.08.2021. god.

 

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni konkurs i Javni oglas su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 28.08.2021. god. i 29.08.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 23.08.2021. god.

 

KONKURS za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli kojeg imenuje Senat Univerziteta iz reda studenata Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08.07.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 21.06.2021. god.

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 21.06.2021. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 21.06.2021. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 21.06.2021. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA – MEDICINSKI FAKULTET
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.05.2021. godine

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.06.2021. godine

 

 

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Metodologija je utvrđena na sjednici Senata održanoj 30.09.2020. godine

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja
(februar 2001.)

PRAVILNIK o načinu vrednovanja kriterija u postupku izbora asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjedinici Senata dana 24.12.2020. god.

PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 30.10.2012. god.

 

 

INTERNI KONKURS za izbor u umjetničko-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 09.06.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u saradničko zvanje
Interni konkurs je objavljen 31.05.2021. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Javni poziv je objavljen 31.05.2021. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 05.05.2021. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA
Poništenje je objavljeno u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 17.04.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.04.2021. god.

 

KONKURS za imenovanje četiri člana Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli koje imenuje Senat Univerziteta i to tri člana iz reda nastavnika i jednog člana iz reda studenata Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 15.04.2021. god.

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA
Poništenje je objavljeno u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08.04.2021. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.03.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 05.03.2021. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Javni poziv je objavljen 18.02.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 15.02.2021. god.

 

JAVNI POZIV za postupak licitacije i prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanog vozila
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08.02.2021. god.

 

JAVNI KONKURS za izbor direktora Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 04.02.2021. god.

 

KONKURS za izbor Rektora Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 02.02.2021. godine

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 02.02.2021. godine

 

KONKURS za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.01.2021. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Javni poziv je objavljen 15.01.2021. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Javni poziv je objavljen 15.01.2021. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Univerziteta i fakulteteta 12.01.2021. godine,
od kada teče rok za prijavu na Konkurs

 

Povratak