Konkursi – arhiva 2022. godina

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

IZJAVE – nenastavno i nastavno osoblje

IZJAVA – akademsko osoblje

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli
Interni konkurs je objavljen 26.12.2022. god.

 

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni konkurs i Javni oglas su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” 24.12.2022. god.

 

PONIŠTENJE INTERNOG KONKURSA za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli
Poništenje Internog konkursa je objavljeno 23.12.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 08.12.2022. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini
Javni poziv je objavljen dana 08.12.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli
Interni konkurs je objavljen 24.11.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 22.11.2022. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 14.11.2022. god.

 

KONKURS za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 11.11.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 04.11.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 20.10.2022. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini
Javni poziv je objavljen 20.10.2022. god.

 

KONKURS za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli kojeg imenuje Senat Univerziteta iz reda studenata Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08.10.2022. god.

 

KONKURS za izbor u saradničko zvanje asistenta sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08.10.2022. god.

 

KONKURS za izbor u saradničko zvanje asistenta bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08.10.2022. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 06.10.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 03.10.2022. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini
Javni poziv je objavljen 03.10.2022. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno–nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini
Javni poziv je objavljen dana 27.09.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 26.09.2022. god.

 

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni konkurs i Javni oglas su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 17.09. i 18.09.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 12.09.2022. god.

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/2023. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 05.09.2022. god.

PRIJAVA

 

PONIŠTENJE DIJELA OGLASA
Poništenje je objavljeno u dnenvnim novinama “Dnevni avaz” dana 30.08.2022. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 25.08.2022. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 25.08.2022. god.

 

KONKURS za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 25.08.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 24.08.2022. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradničko zvanje bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 29.06.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 20.06.2022. god.

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 20.06.2022. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 20.06.2022. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 528

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 20.06.2022. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA – MEDICINSKI FAKULTET
Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 528

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

 

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine
Odluku je donio Upravni odbor na sjednici održanoj 15.06.2022. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.05.2021. godine

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.06.2021. godine

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradničko zvanje bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 14.06.2022. god.

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 09.06.2022. god.

 

KONKURS za izbor u saradničko zvanje asistenta sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 30.05.2022. god.

 

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 30.05.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 11.05.2022. god.

 

PONIŠTENJE KONKURSA
Poništenje je objavljeno u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 10.05.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 06.05.2022. god.

 

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni konkurs i Javni oglas su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 05.05.2022. god.

 

JAVNI POZIV za postupak licitacije i prikupljanje ponuda za prodaju starih demontiranih prozorskih okana
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.04.2022. god.

IZJAVA O VISINI PONUDE

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 07.04.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 25.03.2022. god.

 

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno–nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Javni poziv je objavljen 11.03.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 10.03.2022. godine

 

DOPUNA INTERNOG KONKURSA za izbor u naučno-nastavna zvanja
Dopuna Internog konkursa je objavljena 14.02.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 11.02.2022. god.

 

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto “Bibliotekar”
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 10.02.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli
Interni konkurs je objavljen 01.02.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 18.01.2022. god.

 

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Javni poziv je objavljen 14.01.2022. god.

 

 

Povratak