Konkursi – arhiva 2023. godina

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

IZJAVE – nenastavno i nastavno osoblje

IZJAVA – akademsko osoblje

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

SPISAK DOKUMENTACIJE kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa za izbor u naučno-nastavna/saradnička zvanja sa i bez zasnivanja radnog odnosa i dokaza na osnovu kojih se vrši rangiranje kandidata

 

 

 

JAVNO OBAVJEŠTENJE
Javno obavještenje je objavljeno u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 29.12.2023. godine

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 16.12.2023. god.

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 14.12.2023. god.

KONKURS za izbor direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 09. i 10.12.2023. godine

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 07.12.2023. god.

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni konkurs i javni oglas su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 02.12.2023. godine

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 23.11.2023. godine

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini
Javni poziv je objavljen dana 17.11.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 15.11.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 01.11.2023. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini
Javni poziv je objavljen dana 19.10.2023. god.

KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 03.10.2023. god.

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini
Javni poziv je objavljen dana 29.09.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 29.09.2023. god.

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 19.09.2023. god.

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini
Javni poziv je objavljen dana 18.09.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli 
Interni konkurs je objavljen 18.09.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 15.09.2023.

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/2024. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 04.09.2023. god.
PRIJAVA NA KONKURS

KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 01.09.2023. god.

Izmjena i dopuna KONKURSA za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini
Izmjena i dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 01.09.2023. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 21.08.2023. god.

 

 

VAŽNA INFORMACIJA ZA KANDIDATE KOJI APLICIRAJU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU NA SVA TRI CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 21.06.2023. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

Izmjena i dopuna KONKURSA za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini
Izmjena i dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 01.09.2023. god.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 21.06.2023. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
Informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 534

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 21.06.2023. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA – MEDICINSKI FAKULTET
Informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 534

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

 

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine (Prečišćeni tekst) 
Odluku broj: 04-2792-1-1/23 je donio Upravni odbor na sjednici održanoj 16.05.2023. god.

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.05.2021. godine

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.06.2021. godine

Zahtjev za priznavanje inostrane kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 19.06.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 07.06.2023. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 11.05.2023. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 13.04.2023.

PONIŠTAVANJE DIJELA KONKURSA za izbor sa zasnivanjem radnog odnosa saradnika
Poništavanje dijela Konkursa je objavljeno u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 13.04.2023.

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 08. i 09.04.2023. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranog višeg asistenata na Univerzitetu u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima / sveučilištima u Federaciji BiH 2022
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 25. i 26.03.2023. god.

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni konkurs i Javni oglas su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 16.03.2023. godine

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 09.03.2023. godine

 

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini
Javni poziv je objavljen dana 28.02.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 13.02.2023. god.

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA
Poništenje je objavljeno u dnenvnim novinama “Dnevni avaz” dana 13.02.2023. god.

 

KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2022
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 23.01.2023. god.

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini
Javni poziv je objavljen dana 16.01.2023. god.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 16.01.2023. god.

 

Povratak