AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI ZA AKREDITACIONI PERIOD (April 2021.godina – April 2026.godina)

 

 

ODLUKA o utvrđivanju Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta Univerziteta u Tuzli u 2024. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.02.2024. godine

AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI 2024. GODINA

 

ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta Univerziteta u Tuzli u 2023. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.02.2024. godine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA U 2023. GODINI

 

AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI 2023. GODINA
Akcioni plan je utvrđen na sjednici Senata održanoj 12.04.2023. god.

 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA U 2022. GODINI
Izvještaj je usvojen na sjednici Senata održanoj 12.04.2023. god.

AKCIONI PLAN za unaprijeđenje kvaliteta Univerziteta u Tuzli u 2022. godini
Akcioni plan je utvrđen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

 

IZVJEŠTAJ o realizaciji Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta u 2021. godini
Izvještaj je usvojen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

 

AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI ZA  AKREDITACIONI PERIOD (April 2021.godina – April 2026.godina)
Akcioni plan za unaprijeđenje kvaliteta je donesen na sjednici Senata održanoj 16.07.2021. god.