PLAN AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA PO GRUPACIJAMA (KLASTERIMA) ZA AKREDITACIONI PERIOD 2021 – 2026

 

 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI KONAČNOG PLANA AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PO MODELU KLASTERA
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2022. god.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PLANA AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PO MODELU KLASTERA
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.07.2022. god.