Odbrane doktorskih disertacija

 

mr.sci. Bisera Kalaba Salčinović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Transnacionalna primjena načela ne bis in idem u krivičnom postupku u svjetlu regionalnog povezivanja država“, dana 12.04.2023. godine u 15,30 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Dragiša Jovanović, MA, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Kinematički parametri tokom situacijskih uslova specifične aerobne izdržljivosti karatista u korelaciji sa opštom aerobnom izdržljivošću“, dana 24.03.2023. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Damir Ćilimković, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Interakcija brend menadžmenta i ponašanje potrošača kao determinanta tržišne uspješnosti preduzeća u prehrambenoj industriji“, dana 27.02.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.ph. Jasna Rahimić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sigurnost i efikasnost modifikovanog terapijskog protokola u liječenju blagog i srednje teškog oblika Clostridium difficile infekcije upotrebom nifuroksazida“, dana 24.02.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Erna Herić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Izazovi novih zemalja članica Evropske unije u procesu pridruživanja Evropskoj monetarnoj uniji“, dana 24.02.2023. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Vildana Altumbabić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uloga fiskalne politike u izgradnji konkurentnosti prerađivačke indistrije BiH“, dana 20.02.2023. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Sadiković dr Azra, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Značaj metilacije FAM19a4 i hsa-mir124-2 gena u žena pozitivnih na visokorizične tipove HPV-a“ , dana 17.02.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Admir Omerbašić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Inovativnost u funkciji mikroekonomske konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“, dana 17.02.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amer Hodžić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Stanje sportsko-rekreativnog turizma Kantona Sarajevo i stavovi turista prema zimskoj i ljetnoj ponudi“, dana 16.02.2023. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Željka Stjepić Srkalović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prostorno i geološko vrednovanje tla grada Tuzla“ , dana 16.02.2023. godine u 11,00 sati u Sali 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Isada Mahmutović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prakse i politike menadžmenta ljudskih potencijala kao determinanta organizacijske predanosti zaposlenika“, dana 14.02.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Muamer Mandra, dr.vet.med., javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj primjene pileće masti na kvalitet i oksidativni status lipida u barenim kobasicama od pilećeg mesa“, dana 28.01.2023. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Mersiha Mešanović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj strateškog upravljanja znanjem na poslovne performanse bosanskohercegovačkih preduzeća“, dana 23.01.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Nišlić dr Edin, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Morfološke i funkcionalne promjene žute mrlje i optičkog nerva u bolesnika sa presađenim bubregom“, dana 13.01.2023. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicniskog fakultetu Univerziteta u Tuzli

mr.sci. Alma Glinac, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Multikomponentni edukacijsko-rehabilitacijski tretman kod osoba nakon moždanog udara“, dana 11.01.2023. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amna Karić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija procesa uklanjanja jona olova iz vodenih rastvora primjenom prirodnog bentonita kao adsorbenta“, dana 09.01.2023. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA      2022      2021     2020…

 

Povratak