Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji

 

Hamid Ahmetašević, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u nekim motoričkim sposobnostima između učenika karatista i učenika nesportista uzrasta 14 i 15 godina”, dana 11.03.2024. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Elmin Delibašić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Implementacija pametnog parkinga primjenom internet stvari i vještačke inteligencije“, dana 06.03.2024. godine sa početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Senad Hadžikić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Projektovanje i implementacija Modula Upozorenja u sistemu za praćenje signala u vozilima“, dana 06.03.2024. godine sa početkom u 10,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

 

Elvir Muminović, bachelor inženjer prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Promjena energetsko nutritivne vrijednosti domaćih keksa ovisno o sastavu“, dana 29.02.2024. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Maida Baraković, magistar farmacije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Znanja, stavovi i učinci LCHF prehrane kod polaznika teretane i profesionalnih sportaša“, dana 24.02.2024. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lejla Čandić, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Asocijacija jednonukleotidnog polimorfizma 1633T/C (rs2227543) interleukin 8 gena i hipertenzije“, dana 21.02.2024. godine u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Edina Avdagić, dipl.inž.medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Antropometrijske mjere novorođenčadi sa područja Gračanice u periodu 2010. – 2020. godine“, dana 21.02.2024. godine u 12,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Zada Tomić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti pandemije izazvane korona virusom na mentalno i fizičko zdravlje uslovljeno rekreativnim aktivnostima”, dana 19.02.2024. godine u 15,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Dragica Mihajlović, bachelor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Geografski resursi kao faktori razvoja turizma opštine Lopare“, dana 19.02.2024. godine u 14,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elvira Muhić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izvršenje na nekretninama prema novom zemljišno-knjižnom, stvarnom i izvršnom pravu u Bosni i Hercegovini“, dana 16.02.2024. godine u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dragana Rabat, magistar farmacije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Procjena znanja i stavova pacijenata o upotrebi preparata sa vitaminom D i uticaja zaposlenih u apoteci na izbor dodataka ishrani sa vitaminom D“, dana 16.02.2024. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amela Omerović Medić, BA-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Odvodnja sanitarnih otpadnih i oborinskih voda općine Čelić sa novoprojektovanim rješenjima kanalizacione mreže dijela naselja Vražići“, dana 16.02.2024. godine u 13,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nejra Peštalić, bachelor-inžinjer hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena DSC i TGA u prehrambenoj industriji u istraživanju i osiguranju kvaliteta hrane“, dana 16.02.2024. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emina Galešić, bachelor-inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Marketing i novčani poticaji kao sredstva za jačanje poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini“, dana 16.02.2024. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Senita Selimović, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj računovodstva okoliša na održivi razvoj i profitabilnost poslovnih subjekata u naftnom sektoru BiH“, dana 15.02.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Boris Nikolić, dipl. defektolog-logoped, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Aleksija i agrafija kod Brocaove afazije-prikaz slučaja”, dana 12.02.2024. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Andrea Mikić, dipl. inž. radiološke tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Osviještenost liječnika o izlaganju pacijenata ionizirajućem zračenju putem rendgen aparata u JZU Brčko“, dana 09.02.2024. godine u 14,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirza Karahasanović, dipl. fizioterapeut, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Učinak fizikalne terapije i dekompresivne terapije kod lumbalne diskus hernije“, dana 08.02.2024. godine u 14,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Edin Gurzaković, dipl. med. tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kvalitet života pacijenata oboljelih od alergijskih dermatoza“, dana 06.02.2024. godine u 14,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
ODLUKA o otkazivanju odbrane završnog magistarskog rada kandidata Edina Gurzakovića, dipl.med. tehničara

Merima Denjagić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj biohemijskog i mikrobiološkog nalaza urina u empirijskoj terapiji pacijenata sa urinarnim infekcijama“ dana 02.02.2024. godine u 12,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dino Alić, dipl. med. tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povezanost simptoma benigne hiperplazije prostate sa kvalitetom života“, dana 31.01.2024. godine u 13,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Nusmir Lisičić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povezanost simptoma benigne hiperplazije prostate sa kvalitetom života“, dana 30.01.2024. godine u 12,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Eldina Hasić, dipl. med. sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Perinatalni i maternalni ishod kod trudnica sa SARS-CoV-2 infekcijom na području Tuzlanskog kantona“, dana 29.01.2024. godine u 12,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Seid Hasić, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Populaciono-genetička analiza nekih fenotipskih svojstava šake u stanovništvu Tuzle“, dana 17.01.2024. godine u 14,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sanel Pandur, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj primjene principa Lean menadžmenta na rast i razvoj logističkih preduzeća”, dana 12.01.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli

Jasmina Rahmanović, profesor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Stabilnost nehiperboličkog ekvilibrijuma u diferentnim jednadžbama i diskretnim dinamičkim sistemima“, dana 11.01.2024. godine u 11,30 sati u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amina Kavazović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Vjerska prava i slobode u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine”, dana 04.01.2024. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA         2023      2022     2021/22      2020/21     2019/20…