Odbrane magistarskih i završnih magistarskih radnji

 

Dženan Aganović, profesor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:  „Identifikacija i geovizualizacijafizičkogeografskih obilježja područja općine Travnik “, dana  05.09.2024. godine U 12,00 sati u Sali broj: 111  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Lejla Mujaković, bachelor primjenjene hemije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Ekstrakcija, sadržaj ukupnih polifenola i antioksidacijski potencijal jagorčevine (Primula veris) sa lokaliteta Ozren“, dana 30.08.2024. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Albina Peštalić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Primjena koncepta značajnosti i odgovornosti eksternog revizora na otkrivanje prevara u finansijskim izvještajima“, dana 27.08.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amir Kapić, dipl.ekonomista, javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Uticaj korištenja fer vrijednosti dugoročne materijalne imovine na objektivnost finansijskog izvještavanja“, dana 21.08.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Edina Ibrić, bachelor, ing. hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Pirofilitni kompozit dobijen zbrinjavanjem crvenog mulja kao sirovina za proizvodnju građevinskog materijala“, dana 19.07.2024. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mediha Jahić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena izvještajno-prognozne stanice u integralnoj proizvodnji jagode“ dana 19.07.2024. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amela Tursunović, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj poduzetničkih kompetencija na inovacije poslovnog modela kompanija“, dana 18.07.2024. godine u 11,30 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Semira Karijašević, bachelor- inžinjer prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Utjecaj halal prehrane na smanjenje zdravstvenih rizika od bolesti povezanih sa prehranom osoba starosne dobi 30 do 60 godina u Tuzlanskom kantonu“, dana 18.07.2024. godine u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Anida Zukić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj primjene Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe na kvalitet poreznog računovodstva“, dana 18.07.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dženita Osmanović, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj komunikacijskih i organizacijskih vještina menadžera na upravljanje konfliktima u organizacijama“, dana 17.07.2024. godine u 15,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emir Hujdur, dipl. ekonomista, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Alati upravljačkog računovodstva kod donošenja odluka o upravljanju postrojenjima i opremom u građevinskim firmama“, dana 17.07.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Maida Čičkušić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Utjecaj promjena u računovodstvenim procjenama uzrokovanih pandemijom na uspješnost poslovanja preduzeća“, dana 16.07.2024. godine u 15,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirzet Kazić, bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Dimenzioniranje kolovozne konstrukcije u zavisnosti od nosivosti posteljice na primjeru rekonstrukcije dijela saobraćajnice Sarajevo-Mostar“, dana 16.07.2024. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Faruk Mešković, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na motivaciju prodajnog osoblja u trgovinskim preduzećima“, dana 16.07.2024. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Jasna Muftić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj sistema nagrađivanja na motivaciju zaposlenika u računovodstvenim službama banaka“, dana 16.07.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Hava Avdić, dipl. medicinsko-laboratorijski inženjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Homeostaza željeza u akutnoj upali pluća“, dana 08.07.2024. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Azra Mehić,bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uporedna primjena reno madraca i gabionskih struktura pri regulaciji vodotoka“, dana 08.07.2024. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Martina Tadić, bachelor socijalne pedagogije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kognitivne distorzije i motivacija za kockanje kod žena”, dana 08.07.2024. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ivan Gemeri, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hemijske metode ograničavanja dotoka vode iz naftnih ležišta u bušotinu“, dana 06.07.2024. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Indira Okić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Razvoj slobode prometa roba u Bosni i Hercegovini s akcentom na međunarodni trgovinski sporazum”, dana 05.07.2024. godine  u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Nebojša Blagojević, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija izrade konturnih koso-usmerenih bušotina na naftnim poljima severnog Banata na primeru bušotine Is-XXX“, dana 05.07.2024. godine u 14,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Indir Karabegović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Standardi i protokoli za komunikaciju između medicinskih uređaja”, dana 05.07.2024. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Emina Mahmutbegović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Primjena vještačke inteligencije u automobilskoj industriji i njen doprinos elektromobilnosti ”, dana 03.07.2024. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Alen Mahmutović, dipl.inž.građ., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uporedna analiza različitih opcija sistema vodosnabdijevanja sjevernog dijela Ggrada Tuzla“, dana 03.07.2024. godine u 12,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Nedim Selimović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Etnički i građanski princip vlasti u političkoj komunikaciji Bosne i Hecegovine”, dana 28.06.2024. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Ajla Nezirović, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Hraniteljstvo – najbolji interes djeteta”, dana 25.06.2024. godine u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Almir Sarajlić, bachelor inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Primjena mikoriznih gljiva u proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru“, dana 21.06.2024. godine u 9,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emir Suhonjić, dipl.ekonomista, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Društvena trgovina kao oblik integracije poslovanja na domaćem i međunarodnom tržištu“, dana 20.06.2024. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Anela Čergić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uloga socijalnog rada u privredi”, dana 19.06.2024.godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Anja Borbaš, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Govorne i jezične sposobnosti djece sa i bez roditeljske skrbi”, dana 19.06.2024. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Demir Hamzić, bach.inž.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza kombinovanog dizajna male vertikalne vjetroturbine“, dana 18.06.2024. godine u 11,00 sati u učionici broj: 103 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Minela Obralić, dipl. fizioterapeut, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uloga fizioterapeuta u ranoj habilitaciji nedonoščadi“, dana 11.06.2024. godine u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Anela Šiljević, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Klasični i savremeni pristupi u metodici nastave bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti od prvog do petog razreda osnovne škole na primjeru proze Ahmeta Hromadžića”, dana 11.6.2024. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Azur Ikanović, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Značaj i primjena Cone Beam (CBCT) pretrage kod pacijenata prethodno podvrgnutih konvencionalnim rendgen pregledom regije ručnog zgloba uz upotrebu Siemens Multitom Rax uređaja“, dana 10.06.2024. godine u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nedim Topić, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Učestalost i senzitivnost hitne CT dijagnostike kod tupe traume abdomena“, dana 07.06.2024. godine u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Katarina Lekić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stavovi vršnjaka prema inkluziji djece sa teškoćama u razvoju”, dana 07.06.2024. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Hajra Kadić-Bilić, dipl.def. somatoped, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj pokretnih igara na psihomotorni razvoj djece sa teškoćama u razvoju predškolske dobi”, dana 07.06.2024. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Majida Babić Latifović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “ „Pravo mjerodavno za pojedinačne ugovore o radu u pravu Evropske unije i Bosne i Hercegovine”, dana 06.06.2024. godine u 14,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzl

Emir Kamberović, dipl. medicinski tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Anksioznost, depresija i kvalitet života u osoba sa urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom“, dana 06.06.2024. godine u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Damljana Bošnjak, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u određenim antropološkim dimenzijama i stavovima prema zdravom načinu života srednjoškolki”, dana 05.06.2024. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Edina Halilović, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj edukacije pacijenata sa srčanom insuficijencijom na kvalitet života“, dana 04.06.2024. godine u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amila Muminović, dipl. sanitarni inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Nova hrana i neofobijs“, dana 03.06.2024. godine u 15,30 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Hasiba Umihanić, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Korelacija CT nalaza piramida temporalne kosti i intraoperativnih nalaza srednjeg i unutrašnjeg uha“, dana 03.06.2024. godine u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amina Buljubašić Hamidović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Određivanje QSAR modela tehnikama mašinskog učenja“, dana 03.06.2024. godine sa početkom u 12,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli-Stelekt

 

Nedžad Konjić, profesor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Urbano-ekološki problemi grada Tuzle s posebnim osvrtom na problem saobraćaja u mirovanju“, dana 31.05.2024. godine u 9,30 sati u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Miloš Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Problemi sa parafinom tokom izvođenja hidrodinamičkih merenja“, dana 29.05.2024. godine u 13,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Boris Ćapin, dipl.inž. rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija dubinskog pumpanja na klipnim šipkama i odabir adekvatne opreme prilikom projektovanja bušotine X-001“, dana 28.05.2024. godine u 13,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Almir Buljubašić, bach.-inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj principa usitnjavanja na količinu sraslaca za podinski sloj Rudnika mrkog uglja „Breza”, dana 24.05.2024. godine u 14,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Đana Zimić, bach.-inž. geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geneza hidrogeološke odlike i zaštita mineralne vode Tešanjski kiseljak“, dana 24.05.2024. godine u 11,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Maida Bošnjaković, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Metodologija izbora i proračuna rotorskih pokretača kod pogona tračnih transportera“, dana 24.05.2024. godine sa početkom u 11,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli-Stelekt

Osman Hasanović, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Pravni i socijalni aspekti zaštite djece migranata u pokretu, sa pratnjom ili bez nje, u Bosni i Hercegovini“, dana 20.05.2024. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Armela Šišić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena dubokog učenja za vizuelnu kontrolu kvaliteta proizvoda“, dana 20.05.2024. godine sa početkom u 09,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Enida Brkić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Utjecaj postupanja u skladu sa etičkim kodeksom računovođa na nivo otkrivanja neetičnih zahtjeva menadžmenta“, dana 17.05.2024. godine u 13,00 sati u Sali 210 na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Nizadin Smajlović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geneza površinske eksploatacije uglja u Banovićima“, dana 16.05.2024. godine u 16,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mersiha Muratović Ahmetašević, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Neurogena orofaringealna disfagija kod osoba smještenih u institucionalnom smještaju”, dana 16.05.2024. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Aldžić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj konzumacije cigareta na olfakciju, gustaciju i kompenzacijske pokrete tokom gutanja”, dana 16.05.2024. godine u 10,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ajdina Suljević, BA inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj postupaka tretmana sirove vode na njen kvalitet za upotrebu u industriji“, dana 10.05.2024. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Edin Avdić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj internih kontrola na revizijski rizik kod proizvodnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“, dana 26.04.2024. godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Alen Tokmić, dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Inteligentni sistem za klasifikaciju čvrstog otpada korištenjem dubokih konvolucijskih neuronskih mreža“, dana 26.04.2024. godine u 11,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli-Stelekt

Karzić Mevludin, bach.-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rada pod nazivom: „Uticaj ispucalosti krečnjaka na njegovu pritisnu čvrstoću“, dana 24.04.2024. godine u 14,00 sati u Sali broj 69/II Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Emina Birdžo, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Učestalost i posljedice infekcije SARS-CoV-2 virusa kod osoba sa dijagnosticiranom astmom u komparaciji sa opštom populacijom u Unsko-sanskom kantonu“, dana 23.04.2024. godine u 15,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Tamara Rakić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Mikroorganizmi kao uzročnici respiratornih infekcija predškolske djece Brčko Distrikta“, dana 23.04.2024. godine u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mladen Tolimir, dipl.inž.induistrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Specifičnosti izrade koso-usmerene bušotine X-1“, dana 22.04.2024. godine u 14,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Semir Dudić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Modeliranje poslovnih procesa uz pomoć blockchain tehnologije“, dana 17.04.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

Elena Omerović, profesor fizike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Određivanje parcijalnih valova u procesima elektroprodukcije piona“, dana 16.04.2024. godine u 12,30 sati u Sali broj: 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Arnela Osmanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Profesionalni stres i sagorijevanje socijalnih radnika i stručnjaka pomagačkih profesija u djelatnosti socijalnog rada”, dana 16.04.2024. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Samra Hadžić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Upravljanje ličnim rizicima kod turističkih putovanja“, dana 16.04.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emina Eminović, bach. ing. preh. tehn., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Stavovi potrošača o funkcionalnoj hrani na području Brčko distrikt“, dana 12.04.2024. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Đorđe Vidić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Eksploatacija tečnih mineralnih sirovina primenom sistema potopljenih centrifugalnih pumpi“, dana 29.03.2024. godine u 13,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Ena Jahić, BA ekonomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj menadžerskih kompetencija na motivaciju zaposlenika“, dana 25.03.2024. godine u 13,15 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Džemal Hodžić, bach.-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Primjena RMR klasifikacije u složenim geomehaničkim uslovima na primjeru tunela „Zenica“, dana 28.03.2024. gopdine u 11,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Edin Gurzaković, dipl. med. tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kvalitet života pacijenata oboljelih od alergijskih dermatoza“, dana 21.03.2024. godine u 13,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
NAPOMENA: Zbog opravdanih razloga, termin odbrane je promijenjen: umjesto 06.02.2024. godine u 14,00 sati odbrana je zakazana za 21.03.2024. godine u 13,00 sati.
ODLUKA o otkazivanju odbrane završnog magistarskog rada kandidata Edina Gurzakovića, dipl.med. tehničara

Meldina Omerčević, bachelor- inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj oštećenja nodula korijena izazvanog žižkom (sitona lineatus l.) na učinak boba (vicia faba l.) kao predusjeva u organskoj proizvodnji“, dana 15.03.2024. godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emina Kubat, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Transkortikalna senzorna afazija – prikaz slučaja”, dana 15.03.2024. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Hamid Ahmetašević, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u nekim motoričkim sposobnostima između učenika karatista i učenika nesportista uzrasta 14 i 15 godina”, dana 11.03.2024. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Elmin Delibašić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Implementacija pametnog parkinga primjenom internet stvari i vještačke inteligencije“, dana 06.03.2024. godine sa početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

Senad Hadžikić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Projektovanje i implementacija Modula Upozorenja u sistemu za praćenje signala u vozilima“, dana 06.03.2024. godine sa početkom u 10,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

 

Elvir Muminović, bachelor inženjer prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Promjena energetsko nutritivne vrijednosti domaćih keksa ovisno o sastavu“, dana 29.02.2024. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Maida Baraković, magistar farmacije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Znanja, stavovi i učinci LCHF prehrane kod polaznika teretane i profesionalnih sportaša“, dana 24.02.2024. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Lejla Čandić, bachelor primijenjene biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Asocijacija jednonukleotidnog polimorfizma 1633T/C (rs2227543) interleukin 8 gena i hipertenzije“, dana 21.02.2024. godine u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Edina Avdagić, dipl.inž.medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Antropometrijske mjere novorođenčadi sa područja Gračanice u periodu 2010. – 2020. godine“, dana 21.02.2024. godine u 12,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Zada Tomić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti pandemije izazvane korona virusom na mentalno i fizičko zdravlje uslovljeno rekreativnim aktivnostima”, dana 19.02.2024. godine u 15,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Dragica Mihajlović, bachelor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Geografski resursi kao faktori razvoja turizma opštine Lopare“, dana 19.02.2024. godine u 14,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Elvira Muhić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izvršenje na nekretninama prema novom zemljišno-knjižnom, stvarnom i izvršnom pravu u Bosni i Hercegovini“, dana 16.02.2024. godine u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dragana Rabat, magistar farmacije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Procjena znanja i stavova pacijenata o upotrebi preparata sa vitaminom D i uticaja zaposlenih u apoteci na izbor dodataka ishrani sa vitaminom D“, dana 16.02.2024. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Amela Omerović Medić, BA-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Odvodnja sanitarnih otpadnih i oborinskih voda općine Čelić sa novoprojektovanim rješenjima kanalizacione mreže dijela naselja Vražići“, dana 16.02.2024. godine u 13,00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Nejra Peštalić, bachelor-inžinjer hemijskog inženjerstva i tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Primjena DSC i TGA u prehrambenoj industriji u istraživanju i osiguranju kvaliteta hrane“, dana 16.02.2024. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Emina Galešić, bachelor-inženjer agronomije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Marketing i novčani poticaji kao sredstva za jačanje poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini“, dana 16.02.2024. godine u 10,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Senita Selimović, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj računovodstva okoliša na održivi razvoj i profitabilnost poslovnih subjekata u naftnom sektoru BiH“, dana 15.02.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Boris Nikolić, dipl. defektolog-logoped, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Aleksija i agrafija kod Brocaove afazije-prikaz slučaja”, dana 12.02.2024. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Andrea Mikić, dipl. inž. radiološke tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Osviještenost liječnika o izlaganju pacijenata ionizirajućem zračenju putem rendgen aparata u JZU Brčko“, dana 09.02.2024. godine u 14,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Mirza Karahasanović, dipl. fizioterapeut, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Učinak fizikalne terapije i dekompresivne terapije kod lumbalne diskus hernije“, dana 08.02.2024. godine u 14,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Merima Denjagić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj biohemijskog i mikrobiološkog nalaza urina u empirijskoj terapiji pacijenata sa urinarnim infekcijama“ dana 02.02.2024. godine u 12,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dino Alić, dipl. med. tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povezanost simptoma benigne hiperplazije prostate sa kvalitetom života“, dana 31.01.2024. godine u 13,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Nusmir Lisičić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povezanost simptoma benigne hiperplazije prostate sa kvalitetom života“, dana 30.01.2024. godine u 12,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Eldina Hasić, dipl. med. sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Perinatalni i maternalni ishod kod trudnica sa SARS-CoV-2 infekcijom na području Tuzlanskog kantona“, dana 29.01.2024. godine u 12,00 sati u Zavodu za anatomiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Seid Hasić, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Populaciono-genetička analiza nekih fenotipskih svojstava šake u stanovništvu Tuzle“, dana 17.01.2024. godine u 14,00 sati u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Sanel Pandur, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj primjene principa Lean menadžmenta na rast i razvoj logističkih preduzeća”, dana 12.01.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli

Jasmina Rahmanović, profesor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Stabilnost nehiperboličkog ekvilibrijuma u diferentnim jednadžbama i diskretnim dinamičkim sistemima“, dana 11.01.2024. godine u 11,30 sati u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Amina Kavazović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Vjerska prava i slobode u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine”, dana 04.01.2024. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA         2023      2022     2021/22      2020/21     2019/20…