Organizacione jedinice

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI
dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. profesor – dekan
Amra Salihbegović, dipl. pravnik, pom. generalnog sekretara

odsjek: gluma, produkcija

ZAVNOBiH br.2, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.: 00387 (0)35 277 690

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
dr.sci. Zamir Mrkonjić, vanr. profesor – dekan
Senada Karajbić, dipl. pravnik,
pom.generalnog sekretara

 


usmjerenja: logopedija i audiologija, specijalna edukacija i rehabilitacija,
poremećaji u ponašanju

Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 666, Fax: 320 660

EKONOMSKI FAKULTET
  dr.sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni prof. – dekan
Dragana Mitrović, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

odsjek ekonomija sa usmjerenjima: – marketing,
– računovodstvo i revizija, – finansije, bankarstvo i osiguranje,
– menadžment i – makroekonomski menadžment

odsjek poslovna ekonomija sa studijskim programima:
– poslovna ekonomija  i 
– menadžment u turizmu.

Urfeta Vejzagića br. 8, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 820, Fax.: 320 821
E-mail:
ef@untz.ba

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
dr.sci. Nerdina Mehinović, vanr. profesor – dekan
Munevera Redžić, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

odsjeci: elektrotehnika i računarstvo / – automatika i robotika (ar), – elektroenergetske mreže i sistemi (eems), – elektrotehnika i sistemi konverzije energije (eske), – računarstvo i informatika (ri), – telekomunikacije (tk)/;

tehnički odgoj i informatika.

Franjevačka 2, 75 000 Tuzla
Tel.: 00 387 (0)35 259 600, Fax.: 259 617
Studentska služba:
stfe@untz.ba

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
dr.sci. Vlatko Šeparović, red. profesor – dekan
Senada Karajbić, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

2. oktobra, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.:
00387 (0)35 278 536, Tel: 278 535

FARMACEUTSKI FAKULTET
dr.sci. Adaleta Softić, vanr.profesor – dekan
Tatjana Brekalo Jaganjac, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

Urfeta Vejzagića br. 8, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 990, 320 991

FILOZOFSKI FAKULTET
dr.sci. Nihada Delibegović Džanić, vanr. profesor – dekan
Selma Sprečić, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

Četverogodišnji studij
odsjeci: bosanski jezik i književnost,
historija, predškolski odgoj i obrazovanje,  razredna nastava, pedagogija, psihologija, žurnalistika, socijalni rad, filozofija-sociologija, politologija/međunarodni odnosi i diplomatija/
strani jezici/engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, turski jezik i književnost/

Dr. Tihomila Markovića 1, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 306 330, 306 331,
Fax.: 306 332

MAŠINSKI FAKULTET
dr.sci. Alan Topčić, red. profesor – v.d. dekan
Aida Joldić, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

odsjeci: energetika i termo-fluidni inženjering, proizvodno mašinstvo, mehatronika

Urfeta Vejzagića br. 4, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.: 00 387 (0)35 320 900, 320 920
Studentska služba:
stmf@untz.ba

MEDICINSKI FAKULTET
dr.sci. Selmira Brkić, red. profesor – dekan
Edina Mumić Hodžić, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

Šestogodišnji studij

Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 600, Fax.: 320 601


Odsjek zdravstvenih studija


Četverogodišnji studij

Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.: 00387 (0)35 320 600, Fax.: 320 601

PRAVNI FAKULTET
dr.sci. Amir Karić, vanr.prof. –  dekan
Admir Selesković, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

Četverogodišnji studij

Muhameda Hevaija-Uskufija 7, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.: 00387 (0)35 250 657, 250 658

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
dr.sci. Vedad Pašić, vanr. profesor – dekan
Tatjana Brekalo Jaganjac, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

odsjeci: matematika, fizika, hemija, biologija, geografija, turizmologija

Urfeta Vejzagića br. 4, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 860, 320 900,
Fax.:320 861
Studentska služba:
stpmf@untz.ba

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
dr.sci. Kemal Gutić, red. profesor – dekan
Nermina Hadžić, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

Četverogodišnji studij
odsjeci: rudarstvo, geologija, građevinarstvo,
bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, studij sigurnosti i pomoći


Urfeta Vejzagića br. 2, 75 000 Tuzla
Tel.: 00 387 (0)35 320 550, 320 570,
Fax: 320 570

TEHNOLOŠKI FAKULTET
dr.sci. Sead Ćatić, red. profesor – dekan
Amra Salihbegović, dipl. pravnik, pom.generalnog sekretara

 odsjeci: – hemijsko inženjerstvo i tehnologije /usmjerenja: hemijsko inženjerstvo i tehnologija, ekološko inženjerstvo, hemija i inženjerstvo materijala/
         – prehrambena tehnologija /usmjerenja: prehrambena tehnologija, kvalitet i sigurnost hrane/       
         – inženjerstvo zaštite okoline /usmjerenja: inženjerstvo zaštite okoline, zaštita na radu/
         – agronomija /usmjerenja: biljna proizvodnja, animalna proizvodnja/


Urfeta Vejzagića br. 8, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 740, 320 750,
Fax.:320 741