Podrška zaposlenicima i studentima

 

Support

Svi studenti Univerziteta u Tuzli mogu pristupiti informacionim resursima Univerziteta (e-mail, e-nastava, prijava ispita, pregled položenih ispita, besplatan Internet unutar objekata Univerziteta) korištenjem jedinstvenog autentifikacijskog i autorizacijskog sistema www.student.untz.ba, putem korisničkog imena:
  studenti
ime.prezime@student.adu.untz.ba
ime.prezime@student.erf.untz.ba
ime.prezime@student.ef.untz.ba
ime.prezime@student.fe.untz.ba
ime.prezime@student.ftos.untz.ba
ime.prezime@student.frmf.untz.ba
ime.prezime@student.ff.untz.ba
ime.prezime@student.mf.untz.ba
ime.prezime@student.medf.untz.ba
ime.prezime@student.pf.untz.ba
ime.prezime@student.pmf.untz.ba
ime.prezime@student.rggf.untz.ba
ime.prezime@student.tf.untz.ba
– Akademije dramskih umjetnosti
– Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
– Ekonomskog fakulteta
– Fakulteta elektrotehnike
– Fakulteta za tjelesni odgoj i sport
– Farmaceutskog fakulteta
– Filozofskog fakulteta
– Mašinskog fakulteta
– Medicinskog fakulteta
– Pravnog fakulteta
– Prirodno-matematičkog fakulteta
– Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta
– Tehnološkog fakulteta
 
Za podršku elektronskih servisa namijenjenih studentima, uključujući korisnička imena i šifre, studenti se mogu obratiti nadležnoj studentskoj službi uz predočenje indeksa.
 
Korisnici informacionog sistema Univerziteta u Tuzli mogu zatražiti podršku putem e-mail adresa:
       
       

 

 

– Podrška vezana za održavanje računarske opreme i softvera.
Zahtjev za podršku treba da   sadrži:
– ime i prezime korisnika, zvanje/radno mjesto,
– lokaciju sa brojem prostorije,
– kratak opis kvara odnosno problema,
– vrijeme u kojem je moguće izvršiti intervenciju uz prisustvo
  korisnika.

 
 Ukoliko korisnik nije u mogućnosti poslati e-mail, podršku može zatražiti na telefon broj 278-350.
 
   

 

 

 

– Podrška vezana za:
– serversku isporuku web sadržaja Univerziteta,
– probleme sa isporukom e-mail-a,
– kreiranje i izmjenu e-mail računa i šifre zaposlenika,
– saobraćaj javne infrastrukture i probleme u interakciji 
  između objekata Univerziteta,
– probleme sa autentifikacijom i filtriranjem sadržaja,
– sivu listu.

 
   

 

 

Podrška vezana za funkcionisanje i korištenje softvera „Studentska služba“.