Smjernice za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškoslih ustanova


 
         
 SMJERNICE ZA IZRADU SAMOEVALUACIJSKOG IZVJEŠTAJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
 
 
 

Smjernice za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškolskih

SMJERNICE