Razvoj Phaidra repozitorija

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA
Tuzla, 31. 10. 2014. godine       
Obavještavamo javnost da su na Univerzitetu u Tuzli u toku aktivnosti pohranjivanja digitalnih objekata u Phaidra institucionalni repozitorij. U okviru projekta za formiranje Repozitorija na Univerzitetu zaživjele su E-teze Univerziteta u Tuzli te su tako u full formatu vidljive doktorske disertacije odbranjene u periodu od oktobra 2012. godine do danas.

 

 

 

 

Također smo, za početak, otpočeli proces dopune Phaidra repozitorija pdf izdanjima Univerziteta u Tuzli. Do danas su u Repozitorij pohranjene postojeće monografije Univerziteta u Tuzli, Bibliografija doktorskih disertacija, pregledi predavanja po akademskim godinama, te studentski vodiči za nekoliko akademskih godina. Svi pohranjeni dokumenti čitljivi su u full formatu i iz COBISS lokalne baze Univerziteta u Tuzli. Međutim, to je samo dio mogućnosti koje pruža Phaidra sistem. Moguće je ovdje pohranjivati članke, časopise, slike, skripte, power point prezentacije, silabuse i sve drugo što bi bilo od koristi naučnoj i nastavnoj zajednici na Univerzitetu u Tuzli i šire. Institucionalni repozitorij Univerziteta u Tuzli predviđa dostupnost svim zaposlenicima Univerziteta u smislu da im omogućava da, samostalno ili uz posredstvo bibliotekara, pohrane digitalne objekte kojim mogu upravljati (svoje naučne radove, publikacije i druge dokumente), učiniti ih dostupnim ili ograničiti dostupnost.

Repozitoriju Univerziteta u Tuzli možete pristupiti putem sljedećih linkova:


Phaidra Repozitorij Univerziteta u Tuzli  (https://phaidra.untz.ba/)
Kratke upute za pristup Phaidra repozitoriju i pohranjivanje objekata


E-teze Univerziteta u Tuzli (http://eteze.untz.ba/)