Šta se to uopće talasa u gravitaciji?

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 02.06.2020. godine

 

Ovogodišnji jubilarni 25. Ljetni Univerzitet u Tuzli zvanično je otvoren 01.06.2020. godine predavanjem pod nazivom “Šta se to uopće talasa u gravitaciji?”, koje je održao prof.dr. Vedad Pašić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Domaćin predavanja bila je prof.dr. Vesna Bratovčić, Prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli, koja se zahvalila prisutnima koji su pristupili putem linka za ZOOM aplikaciju.

 

LJUT 2020

 

Učesnici predavanja mogli su naučiti jako puno o gravitacionim talasima koji pripadaju jednom od najinteresantnih dostignuća u nauci posljednih godina. Profesor Pašić je na jednostavan način dao pregled razvoja teorija gravitacije i nauke iz ove oblasti, kao i matematičku podlogu za istu. Otkriće gravitacionih talasa objelodanjeno je svijetu na press konferenciji 11.02.2016. godine od strane naučnika (CalTech, MIT, NSF, Virgo, GEO, UK STFC i Max Planck Institute for Graviational Physics Hannover). U oktobru 2017. godine, Švedska kraljevska akademija nauka dodijelila je Nobelovu nagradu Raineru Weissu, Barryju C. Barishu i Kipu S. Thorneu za „ključne doprinose LIGO detektoru i opzervaciji gravitacionih talasa“.

 

 

Jako važnu informaciju je profesor Pašić podijelio sa prisutnima, a to je da na Univerzitetu u Tuzli postoji tim stručnjaka iz reda profesora i asistenata koji se bave temama generalna relativnost, gravitacioni talasi, crne rupe, kvantizacija gravitacije, alternativne teorije, itd., a koji su imaju kontinuiranu međunarodnu saradnju sa mnogim univerzitetima i institucijama koji se bave ovim pitanjima. Tako je od 7. do 10.10.20019. godine Univerzitet u Tuzli bio domaćin CANTATA sastanka pod nazivom Kozmologija i astrofizička mreža za teorijski napredak i aktivnosti osposobljavanja, a kojem su prisustvovali naučnici i profesori iz cijele Europe.

Predavanje je završeno interaktivnom diskusijom o spomenutim temama. Za značajan broj „nematematičara“ u publici interesantni su bili uvidi načinu poimanja Univerzuma na koje su uticale navedene teorije i njihovoj primjeni u svakodnevnom životu, a da toga, najčešće nismo ni svjesni. Istaknuta je važnost informisanja i upućivanja mladih ljudi na fundamentalne nauke i važnost interdisciplinarne komunikacije u smislu pronalaženja načina za primjenu naučnih teorija za dobrobit čovječanstva i društveno-ekonomskog razvoja svakoga društva.

 

LJUT 2020 – Šta se to uopće talasa u gravitaciji?