Šta je to Ljetni univerzitet?

Univerzitet u Tuzli - 25. LJetni Univerzitet 2020 Univerzitet u Tuzli - 24. Ljetni univerzitet 2019 Univerzitet u Tuzli - 23. Ljetni univerzitet 2018 Univerzitet u Tuzli - 22. Ljetni Univerziteta 2017.

 

Od 1994, Univerzitet u Tuzli i YSY iz Amsterdama (Holandija) su zajedno radili na različitim projektima. Jedan takav projekat je Internacionalni Ljetni Univerzitet Tuzla (LJUT) koji je postao naširoko poznat izvan Bosne i Hercegovine. Od 1996, svakog ljeta studenti iz Evrope, Sjeverne Amerike i Australije se sakupljaju u Tuzli kako bi održali kurseve na različitim naučnim poljima. Takođe se svake godine broj studenata, koji učestvuju na različitim kursevima, sa B-H univerziteta povećava. Prve tri godine je organizaciju Ljetnog univerziteta vodila YSY i studenti sa nastvnicima Univerziteta u Tuzli. Poslije toga YSY je preuzela druge obaveze a organizaciju Ljetnog univerziteta prepušta samom Univerzitetu u Tuzli, i od tada je samostalan projekat ovog univerziteta.

Kako mu i ime govori, Ljetni univerzitet se organizuje u ljeto, u julu mjesecu svake godine, a to je vrijeme kada se na Univerzitetu završi nastava u regularnoj akademskoj godini. To pruža mogućnost velikom broju studenata da se bez opterećenja nastavnim obavezama (predavanja, ispiti i sl.) posvete ovoj manifestaciji, a takođe i profesorima da oslobođeni redovnih akademskih poslova mogu dio ljetnog odmora posvetiti u volonterskom radu sa studentima.

Program LJUT-a ima tri cilja. Prvi je razmjena informacija. Strani eksperti u medicini, ekonomiji, jezicima, tehničkim i prirodnim naukama, pokazuju svoje teoretsko znanje i praktične vještine B-H studentima, asistentima, profesorima i stručnjacima.
Drugi cilj je da se stimuliraju internacionalni kontakti koji će dovesti do novih projekata i inicijativa.
Treći cilj LJUT-a, mada ne manje važan od prethodna dva, je da se stvori polje za saradnju studenata iz cijele BiH, kao i iz bivše Jugoslavije.


Bitno je napomenuti da je odlučan faktor za uspiješan razvoj BiH da se eliminiše oštra polarizacija etničkih grupa. Da bi se ovo izvelo nužno je da građani imaju pristup objektivnim informacijama. S druge strane, pojedincima ili grupama koje se žele informirati o situaciji u zemlji, treba da biti omogućeno da putuju i komuniciraju s drugima. Zadnjih godina, lokalne i međunarodne organizacije su dosta doprinjele ostvarenju ovog cilje. LJUT je jedan primjer koji nudi da se ljudi međusobno upoznaju i razmjene mišljenja i iskustva. Uspijeh LJUT-a je u tome da okuplja studente sa svih BiH univerziteta što se reflektuje u pozitivnom razvoju koji se odvija u BiH i na taj način doprinosi razvoju BiH. Studenti u cijeloj zemlji, bez obzira sa kojih univerziteta dolaze, imaju iste potrebe i želje. Oni žele da imaju solidno obrazovanje koje će ih dobro pripremiti za njihov radni vijek.