CEEPUS

CEEPUS

 

Šta je CEEPUS?

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program za razmjenu studenata i akademskog osoblja. Ovaj program omogućava mobilnost studenata i univerzitetskih profesora sa osnovnim ciljem unaprijeđenja obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Države-članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija. Bosna i Hercegovina je članica CEEPUS programa od 2007. godine.

Glavni cilj aktuelnog CEEPUS III programa razmjene je upotreba regionalne akademske mobilnosti kao strateškog programa za implementaciju Bolonjskih ciljeva, te povezivanje naučno istraživačkih oblasti kroz kreiranje univerzitetskih mreža koje će, između ostalog, raditi na zajedničkim programima i sticanju prava na zajedničke diplome (sa fokusom na PhD programe).

CEEPUS se u 25 godina postojanja dokazao kao program koji raste i razvija se za i uz svoje korisnike, i koji su ga najprije ocijenili kao ‘User friendly’ program.

CEEPUS nudi studentima i akademskom osoblju iz BiH mogućnost boravka u 15 zemalja Centralne Evrope, uz vrlo jednostavan proces prijave putem jedinstvenog ‘on-line’ sistema.

Državni CEEPUS uredi (NCO) zaduženi su za realizaciju Programa na državnim nivoima, dok Centralni CEEPUS ured (CCO) vrši koordinaciju rada NCO-a, te evaluaciju i promociju Programa.

Među državama članicama CEEPUS-a nema transfera finansijskih sredstava. Interna valuta Programa je ‘mjesečna stipendija’, a svaka država domaćin obezbjeđuje sredstva za isplatu najmanje 100 mjesečnih stipendija godišnje za gostujuće (incoming) profesore i studente. Maksimalan broj mjesečnih stipendija nije određen, a neke zemlje članice programa obezbjeđuju i do 2000 mjesečnih stipendija godišnje.

NCO zemlje domaćina odobrava aplikacije gostujućih profesora i studenata/isplatu stipendija, nakon što su njihove aplikacije evaluirane i odobrene od strane lokalnih koordinatora (na matičnim fakultetima i fakultetima domaćinima) i NCO-a matične zemlje.

Iako su iznosi mjesečnih stipendija različiti u svim država članicama, oni moraju biti dovoljni za plaćanje osnovnih životnih troškova u državi domaćinu.

Svi učesnici u CEEPUS III razmjeni oslobođeni su plaćanja školarina na univerzitetu domaćinu.

Detaljne informacije i cjelokupna dokumentacija potrebna za konkurisanje nalazi se na web stranici CEEPUS III programa.

 

Na pojedinim fakultetima Univerziteta u Tuzli postoje koordinatori CEEPUS mreža:

Pregled liste koordinatora CEEPUS mreže ispred Univerziteta u Tuzli


FILOZOFSKI FAKULTET

1.Odsjek za njemački jezik i književnost –Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South – Eastern Europe – koordinator mreže – dr.sci. Meliha Hrustić
2.Odsjek za njemački jezik i književnost –– TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation – koordinator mreže dr.sci. Jasmina Đonlagić Smailbegović
3.Odsjek za engleski jezik i književnost–Educational Systems in Central Europe – koordinator mreže – dr.sci. Selma Veseljević Jerković
4.Odsjek za filozofiju – Philosophy and Interdisciplinarity – koordinator mreže – dr.sci. Rusmir Šadić
5.Odsjek za bosanski jezik i književnost – Educational Slavistic Systems in Europe – koordinator mreže – dr.sci. Selma Veseljević Jerković


TEHNOLOŠKI FAKULTET

1.Hemijsko inžinjerstvo – Chemistry and Chemical Engineering– koordinator mreže – dr.sci. Elvis Ahmetović
2.Prehrambena tehnologija – Adriatic – Pannonian – Black Sea Food Connect – koordinator mreže – dr.sci. Dijana Miličević
3.Cooloids and nanomaterials in education and research – koordinator mreže – dr.sci. Jasmin Suljagić
4.Water – a common but anomalous substance that has to be taught and studied – koordinator mreže dr.sci. Jasmin Suljagić
5.Advanced Trends in Education and Research of Biochemistry and Biotechnology of Macromolecules – koordinator mreže dr.sci. Jasmin Suljagić


MAŠINSKI FAKULTET

1.New teaching technologies and new applications in modernization of teaching at the Faculties of Technical Sciences in connection with the needs of small and medium enterprises in the environment – koordinator mreže – dr.sci. Alan Topčić


PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKLUTET

1.Training and research in environmental chemistry and toxicology – koordinator dr.sci. Mersiha Suljkanović