MEVLANA

 

 

 

 

Šta je MEVLANA?

Ime programa MEVLANA je inspirisano Dželaludinom Muhamedom Rumijem. Mevlana na perzijskom jeziku znači “naš vodič”.

Program MEVLANA uključuje sve svjetske visokoškolske ustanove.

Cilj programa je razmjena nastavnika i studenata sa turskih obrazovnih institucija i visokoškolskih institucija drugih zemalja. Akademsko osoblje i studenti iz svake zemlje mogu učestvovati u programu razmjene MEVLANA na visokoškolskim ustanovama u Turskoj s namjerom da drže predavanja ili studiraju.

U okviru programa razmjene MEVLANA student može biti stipendiran samo jedanput tokom svog univerzitetskog obrazovanja i prijaviti se na bilo koji od tri ciklusa studija. Studenti mogu biti na razmjeni minimalno jedan semestar, a maksimalno dva semestra (akademsku godinu). U slučaju da student dobije stipendiju za jedan semestar i uspješno ga završi, može produžiti i drugi semestar o svom trošku, što se obavezno mora provjeriti na univerzitetu domaćinu.

Akademsko osoblje može učestvovati u programu razmjene MEVLANA samo jedanput u toku akademske godine. Akademsko osoblje na razmjeni može držati predavanja minimalno jednu sedmicu, a maksimalno tri mjeseca.

Vijeća za visoko obrazovanje Republike Turske je odgovorno za implementaciju MEVLANA programa (mevlana@yok.gov.tr; www.yok.gov.tr/en/web/mevlana)

Važna napomena: Svi zainteresovani kandidati prethodno trebaju provjeriti na kom fakultetu/odsjeku se izučava njihova materija, jer se program u Turskoj u nekim slučajevima razlikuje od onog u BiH. Također, potrebno je provjeriti da li je organizirana nastava na engleskom jeziku i sve ostale relevantne detalje koji mogu uticati na uspješno učešće u programu.

Lista potpisanih protokola o saradnji u okviru „Mevlana“ programa 

 Informacije o MEVLANA programu možete pronaći na sljedećem linku:
http://untz.ba/saradnja/ums-saradnja/projekti/mevlana-programi-razmjene/