Studenti

 

LIST OF COURSES OFFERED IN ENGLISH

Pod mobilnošću studenata podrazumijeva se studiranje na instituciji domaćinu nakon čega se student vraća na matičnu instituciju i dovršava upisani studijski program.

Mobilnost studenata uključuje studijski boravak ili stručnu praksu u sklopu redovnog studija prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa, te drugog i trećeg ciklusa.

Svi studenti Univerziteta u Tuzli upisani u tekućoj akademskoj godini mogu biti učesnici mobilnosti.

Studenti prve (1) godine I ciklusa studija se mogu prijaviti na mobilnost tokom trajanje te studijske godine, ali na mobilnost mogu otići tek nakon što ostvare minimalno 60 ECTS bodova.

Za sva dodatna pitanja o mobilnosti studenata kontaktirajte nas ili navratite do nas, jer mi smo tu zbog vas!

 

Kontakt informacije

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba i/ili
             iro@untz.ba
Tel: +387 35 300 529

 
MOBILNOST
 
STUDENTI
 
    – Erasmus +
 
    – Mevlana
 
    – CEEPUS
 
AKADEMSKI KALENDAR
AK. 2022/23. GOD.    
 
 
GRADING SYSTEM
AT THE UNTZ

  
 
LIST OF COURSES
OFFERED IN ENGLISH