ERASMUS+

 

ERASMUS+ studentima nudi odličnu priliku da studiraju ili obave praksu na partnerskim visokoobrazovnim institucijama u zemljama Evropske unije i zemljama učesnicima u ovom programu mobilnosti.

Kako se prijaviti?

Zainteresovani studenti se prijavljuje na otvorene konkurse u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti dostavljanjem sljedeće dokumentacije na osnovu koje se svaki kandidat evaluira: 

 

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
  8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
  9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
  10. Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta i prepis ocjena – prevedeni na engleski jezik

 Prijave se dostavljaju putem e-maila na internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ (NAZIV UNIVERZITETA). Svi dokumenti se dostavljaju na engleskom jeziku, i moraju biti potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: Transcript_First Name, Last Name).

 Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata.

 

Trajanje mobilnosti

Mobilnost traje od minimalno 2 mjeseca do maksimalno 12 mjeseci. Studenti u toku jednog ciklusa studija mogu otići dva puta na mobilnost.

 

Šta uključuje Erasmus+ stipendija?

Potpisani sporazumi između Univerziteta u Tuzli i partnerskih visokoobrazovnih institucija iz “programskih zemalja” širom Evrope definišu broj mobilnosti koji se, kroz otvorene konkurse, nude našim studentima. Odabrani kandidat za vrijeme trajanja mobilnosti dobija mjesečnu stipendiju, a pokriveni su i putni troškovi.

 

Iznos stipendije

Iznos stipendije za studente se razlikuju zavisno od visine troškova života u programskoj zemlji i definisani su Erasmus+ pravilnikom. Ovaj iznos se računa prema broju mjeseci, odnosno broju dana, koje će provesti u inostranstvu. Mjesečni iznosi stipendije za studente u pojedinim državama su dati u sljedećoj tabeli:

 

Grupa 1 programske zemlje sa visokim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn,  Norveška

900 eura mjesečno

Grupa 2 programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Nizozemska, Malta, Portugal

850 eura mjesečno

Grupa 3 programske zemlje sa niskim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Turska, Srbija

800 eura mjesečno

 

Putni troškovi

 Putni troškovi su isti za sve stipendiste (studenti, akademsko i administrativno osoblje) i pokriveni su do određenog maksimalnog iznosa, zavisno od udaljenosti od matične institucije do institucije domaćina.

Maksimalni putni troškovi su izračunati prema udaljenosti između dvije institucije, odnosno na osnovu kilometraže između Univerziteta u Tuzli i visokoobrazovne institucije u programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor računice o udaljenosti u okviru Erasmus+ programa.

 

između 10 i 99 km:

20 eura po učesniku

između 100 i 499 km:

180 eura po učesniku

između 500 i 1999 km:

275 eura po učesniku

između 2000 i 2999 km:

360 eura po učesniku

između 3000 i 3999 km:

530 eura po učesniku

između 4000 i 7999 km:

820 eura po učesniku

8000 km i više:

1.500 eura po učesniku

 

S obzirom da Erasmus+ mobilnost ne podrazumijeva stipendiju za cijeli studij, već boravak u trajanju od jednog ili dva semestra, troškovi školarine na partnerskoj visokoškolskoj instituciji za taj period su pokriveni ugovorom, te studenti nisu u obavezi da je plaćaju. Manji troškovi, kao što je registracija, upisnina, biblioteka i slično mogu biti dodatno naplaćeni.

 Iskustva studenata u okviru programa ERASMUS+

Lista potpisanih sporazuma o saradnji u okviru ERASMUS+ programa