Mevlana

 

MEVLANA program mobilnosti studentima nudi studiranje, obavljanje prakse ili istraživanje na visokoškolskim ustanovama u Republici Turskoj s kojima imamo potpisan protokol o saradnji.

 

 Kako se prijaviti?

 Zainteresovani studenti se prijavljuje na otvorene konkurse u okviru MEVLANA programa mobilnosti objavljene na web stranicama Univerziteta u Tuzli dostavljanjem sljedeće dokumentacije na osnovu koje se svaki kandidat evaluira:

 

  1. Prijavni obrazac
  2. Dvije fotografije (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Aplikacijski obrazac za studente (Candidate Student Application Form)
  7. Certifikat o poznavanju engleskog ili turskog jezika, minimalno nivo B1
  8. Prepis ocjena – preveden na engleski jezik

Prijave se dostavljaju putem e-maila na internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM na NAZIV UNIVERZITETA. Svi dokumenti se dostavljaju na engleskom jeziku, i moraju biti potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: Transcript_First Name, Last Name).

Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnostiKriterijma za mobilnost studenata.

 

Trajanje mobilnosti

U okviru programa razmjene „Mevlana“ student može biti stipendiran samo jednom tokom svog univerzitetskog obrazovanja i može se prijaviti na bilo koji od tri ciklusa.

Studenti mogu biti na razmjeni najmanje jedan, a najviše dva semestra. Period trajanja semestra može biti različit u pojedinim obrazovnim sistemima, ali program razmjene ne može trajati duže od jedne akademske godine. 

U slučaju da student dobije stipendiju za jedan semestar i uspješno ga završi, može produžiti studij i za drugi semestar o svom trošku, što obavezno mora prethodno provjeriti na univerzitetu domaćinu.

 

Šta uključuje MEVLANA stipendija?

Studenti dobijaju stipendiju u skladu sa iznosom koji odredi Izvršni odbor Vijeća za visoko obrazovanje Turske. Studenti sami snose putne troškove.

Studentima se isplaćuje mjesečno 80% školarine, a ostatak pod uslovom da uspješno steknu sve potrebne bodove i ispune sve obaveze.

U slučaju da su dodijeljena sredstva nedovoljna, studenti mogu koristiti vlastita sredstva ili mogu dobiti posebne stipendije, što je u skladu sa drugim uslovima ovog programa.

Sve informacije na engleskom jeziku o programu razmjene MEVLANA mogu se naći na web stranici Vijeća za visoko obrazovanje:

The Council of Higher Education
Academic Exchange Programmes Unit
Mevlana Exchange Programme Coordinating Office
06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE
Tel. 0312.298.79.74/75/76/77
Fax. 0312.298.72.13
mevlana@yok.gov.tr
www.yok.gov.tr/en/web/mevlana

Lista potpisanih protokola o saradnji u okviru „Mevlana“ programa