Poziv za učešće u CEEPUS III mrežama za akademsku 2020/2021. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji 
i inostranstvu

Tuzla, 09.12.2019.godine


 

U okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija – CEEPUS III, otvoren je novi krug za dostavu aplikacija mreža u okviru kojih će se realizovati razmjene profesora i studenata u akademskoj 2020/2021. godini.

 

Rok za podnošenje prijava CEEPUS III mreža, koje čine partnerske visokoškolske institucije, je 15. januar 2020. godine.

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, državne komisije zemalja članica CEEPUS III programa vrše evaluaciju i bodovanje podnesenih prijava.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećoj web stranici: https://www.ceepus.info/#nbb.