ERASMUS+

 

 

 

 

ERASMUS +

 

Akademska 2022/23. godina

 

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2023/24. na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu, Njemačka (studenti)

Erasmus+ stipendija u zimskom semestru 2023/24. na Univerzitetu Vigo, Španija(studenti)

Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko osoblje na Univerzitetu Vigo, Španija

Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2023/24. na Univerzitetu Igdir, Turska (studenti)

Erasmus + stipendija za akademsko osoblje na  Lokman Hekim Univerzitetu u Turskoj za zimski semestar akademske 2023/2024. godine

Erasmus+ stipendija u zimskom semestru 2023/24. na Lokman Hekim Univerzitetu, Turska (studenti)

Erasmus+ međunarodna sedmica za akademsko osoblje na Anadolu Univerzitetu u Turskoj

Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Afyon Kocatepe Univerzitet, Turska

Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Granada, Španija

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2023/24. na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu, Njemačka (studenti)

Erasmus+ stipendija za akademsko osoblje na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, Hrvatska

Erasmus + stipendija za akademsko osoblje na Igdir Univerzitetu, Turska

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu Philipps – Marburg, Njemačka za osoblje Univerziteta u Tuzli za učešće na međunarodnoj sedmici za osoblje 2023

Stipendija za učešće na Erasmus+ Staff Weeku u okviru Erasmus+ programa na West University Of Timisoara, Rumunija za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Middle East Technical University (METU), Turska (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru (studenti)

Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine (PhD studenti)

European Universities – Development of new deep institutional transnational cooperation (Topic 2) – Call for Proposals 2023 is open

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu, Njemačka (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerziteta u Litvaniji (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerzitetu u Rigi, Latvija (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerzitetu Klagenfurt, Austrija (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka (studenti)

Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine (studenti)

Erasmus + stipendije za akademsko osoblje na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

Erasmus+ stipendije za učešće na Staff Week-u na Univerzitetu Poitiers, Francuska za akademsko osoblje bosanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerzitetu Valencija, Španija (studenti)

Erasmus+ stipendije za ljetni semestar akademske 2022/23. godine na Univerzitetu u Granadi, Španija (studenti)

Erasmus+ stipendije za ljetni semester 2022/23. na Univerzitetu Poitiers, Francuska (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

Erasmus+ stipendije za osoblje na Univerzitetu Wroclaw, u Poljskoj za akademsku 2022/2023.godinu

Erasmus+ stipednije za osoblje na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal tokom akademske 2022/2023.godine

Erasmus+ stipendije za ljetni semester 2022/23. na Univerzitetu Wroclaw, Poljska (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerzitetu u Kasselu, Njemačka (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru akademske 2022/23. na TH Keln Univerzitetu, Njemačka (studenti)

 

 

Vodič Erasmus + programa
Ključna aktivnost 1
Sporazumi o saradnji
Mobilnost
Ključna aktivnost 2

 

 

 

 

ARHIVA        2021/22     2020/21