1FUTURE – jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU

1FUTURE - jOiNEd For sUsTainability - bUilding climate REsilient communities in WB and EU

 

1FUTURE - Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu u Novom Sadu (Srbija)Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu u Novom Sadu (Srbija)

 

U periodu od 04-06. decembra 2023. god. Univerzitet u Novom Sadu organizovao je sastanak i studijsku posjetu u okviru “jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU – 1FUTURE” projekta kojem su prisustvovali profesori Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta ispred Univerziteta u Tuzli.

 

1FUTURE, Edition #1, November 2023

Prvi bilten Projekta 1FUTURE

 

U sklopu 1FUTURE (jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU) projekta objavljen je prvi bilten koji možete preuzeti na sljedećem linku

 

Univerzitet u Tuzli - Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu za održivi razvoj Eberswalde (Njemačka)

Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu za održivi razvoj Eberswalde (Njemačka)

 

U periodu od 10-13. oktobra 2023. god. Univerzitet Eberswalde u Njemačkoj organizovao je sastanak i studijsku posjetu u okviru “jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU – 1FUTURE” projekta kojem su prisustvovali profesori Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta ispred Univerziteta u Tuzli.

 

Univerzitet u Tuzli - Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu Lund (Švedska) u okviru 1FUTURE Erasmus+ projekta

Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu Lund (Švedska) u okviru 1FUTURE Erasmus+ projekta

 

U periodu od 13-16. juna 2023. god. Univerzitet Lund u Švedskoj organizovao je sastanak i studijsku posjetu u okviru “jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU – 1FUTURE” projekta kojem su prisustvovali profesori Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta ispred Univerziteta u Tuzli.

 

Univerzitet u Tuzli - Prvi sastanak (Kick-Off Meeting) 1FUTURE Erasmus+ projekta

Prvi sastanak (Kick-Off Meeting) 1FUTURE Erasmus+ projekta

 

U septembru 2022. godine odobren je ERASMUS+ Projekat 1FUTURE “jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU”, na koji je Univerzitet u Tuzli aplicirao zajedno sa 18 partnerskih i 3 pridružene institucije. Projekat u trajanju od tri godine zvanično je počeo 1. aprila 2023. godine.

 

1FUTURE

Informacije o projektu

 

Ekonomski i društveni razvoj uvelike su pod uticajem klimatskih promjena. Od ključne je važnosti da sistem visokog obrazovanja doprinese izgradnji kapaciteta i interdisciplinarnog znanja za održivo i otporno društvo, sposobno da bolje izgradi naše ranjive ekonomije.

 

 

Više informacija o projektu:

Website: https://1future.feut.edu.al/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1future/