Assisting Better Communication – ABC

ABC

 

 

 

Obilježen Evropski dan logopedije


Dana 06.03.2019. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete” i Centrom za rani rast i razvoj Doma zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla obilježili su Evropski dan logopedije.

 

 

Sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Zagrebu uz podršku Erasmus+ programa Evropske Unije u okviru projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication – ABC)


Sasatanak konzorcijuma u okviru Erasmus+ projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održan je 08-09. marta 2018. godine. Sastanak je organizovao Odsjek za Logopediju Univerziteta u Zagrebu. Cilj sastanka je bio razmatranje aktivnosti koje su realizirane u okviru projekta i priprema za podnošenje izvještaja.

 

 

Na Univerzitetu u Tuzli održan okrugli sto «Etika, standardi i identitet edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka»

 

Okrugli stol na temu «Etika, standardi i identitet edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka», održan je 02. marta 2018. godine u Amfiteatru 2, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pod pokroviteljstvom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a sve u sklopu Erasmus+ projekta: Assisting better communication.

 

 

Studijska posjeta Univerzitetu u Haifi i Ono Academskom Koledžu u Izraelu uz podršku Erasmus+ programa Evropske Unije u okviru projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication – ABC)

 

Trodnevna studijska posjeta u okviru Erasmus+ projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održana je 12-14. februara 2018. godine. Studijsku posjetu organizovali su Odsjeci za Logopediju Univerziteta u Haifi i Ono Akdemskog Koledža u Izraelu. Cilj studijske posjete je bio upoznavanje sa savremenim zbivanjima iz područja logopedije i upotreba informacione tehnologije.

 

 

Na Univerzitetu u Tuzli održan Okrugli sto na temu «Interdisciplinarnost u logopediji: Stanje i perspektive»

 

Odsjek za Logopediju i audiologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u okviru Erasmus + projekta «Assisting Better Communication», organizovao je okrugli sto pod nazivom «Interdisciplinarnost u logopediji: Stanje i perspektive».

 

 

Treća studijska posjeta u okviru Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication – ABC) Univerzitetu u Aveiru, Portugal

 

Petodnevna studijska posjeta u okviru Erasmus+ projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održana je 11-15. Septembra 2017. godine. Studijsku posjetu je organizovao Odsjek za Logopediju Univerziteta u Aveiru, u Portugalu. Cilj studijske posjete je bio upoznavanje sa najnovijim trendovima iz područja logopedije.

 

 

Studijska posjeta Univerzitetu u Groningenu u okviru Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication – ABC)

 

Trodnevna studijska posjeta u okviru Erasmus+ projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održana je 21-23. juna 2017. godine. Studijsku posjetu je organizovao Odsjek za Specijalnu Edukaciju i Brigu za Mlade Univerziteta u Groningenu koji se nalazi na listi 100 najboljih univerziteta u svijetu. Cilj studijske posjete je bio unapređenje znanja iz područja poremećaja komunikacije, govora i jezika.

 

 

Inicijalni sastanak Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication – ABC)

 

Četverodnevni inicijalni sastanak Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održan je 13-16. februara 2017. godine u Portu, na Escola Superior de Saúde do Porto. ABC projekat ima za cilj unapređenje studijskog programa Logopedija i audiologija kroz edukaciju nastavnog osoblja i upoznavanje sa savremenim metodama poučavanja, te dijagnostičkim metodama i intervencijama koje se koriste u logopediji i audiologiji.

 

 Više informacija o projektu: https://abc.iliauni.edu.ge/?lang=en