Inicijalni sastanak Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication – ABC)

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 20.02.2017. god. 

 

ABC-logo

 

Četverodnevni inicijalni sastanak Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održan je 13-16. februara 2017. godine u Portu, na Escola Superior de Saúde do Porto. ABC projekat ima za cilj unapređenje studijskog programa Logopedija i audiologija kroz edukaciju nastavnog osoblja i upoznavanje sa savremenim metodama poučavanja, te dijagnostičkim metodama i intervencijama koje se koriste u logopediji i audiologiji.

 

Inicijalni sastanak imao je za cilj detaljno planiranje aktivnosti u okviru ABC projekta. Sasatanak je osigurao da se usaglase svi aspekti projekta (uključujući i rokove izvršenja određenih zadataka).


Koordinator projekta je Ilia državni univerzitet iz Gruzije. Partneri u ABC projektu su: Univerzitet u Tuzli i Univerzitet Istočno Sarajevo iz Bosne i Hercegovine, Gruzijski institut javnih poslova, Batumi Shota Rustaveli državni univerzitet, Gruzijsko Portage Udruženje, Step Forward udruženje iz Gruzije, Haifa Unverzitet, Gordon Akademski Koledž Edukacije, Ono Akademski Koledž iz Izraela, Groningen Univerzitet iz Holandije, Univerzitet u Zagrebu iz Hrvatske, Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, Polytechnic Institute of Porto – School of Allied Health Technologies, Universidade de Aveiro & UA, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã – ARCIL iz Portugala.


Prvi dan sastanka predstavljeni su svi učesnici projekta, kao i njihova očekivanja i uloge u samom projektu. Prof. dr Mirela Duranović predstavila je Odsjek za logopediju i audiologiju Univerziteta u Tuzli, cilj programa, nastavni plan, istraživačke aktivnosti i način organizacije praktičnog rada studenata.

 

[SLGF id=21200]