Na Univerzitetu u Tuzli održan Okrugli sto na temu «Interdisciplinarnost u logopediji: Stanje i perspektive»

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 04.12.2017. god.


ABC-logo

 

Odsjek za Logopediju i audiologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u okviru Erasmus + projekta «Assisting Better Communication», organizovao je okrugli sto pod nazivom «Interdisciplinarnost u logopediji: Stanje i perspektive» 30.11.2018. Okruglom stolu prisustvovalo je 130 stručnjaka, diplomiranih logopeda, specijalnih edukatora i rehabilitatora, socijalnih pedagoga, pedijatara, pedagoga, psihologa, profesora razredne nastave, iz različitih područja Bosne i Hercegovine. Interes za okrugli sto pokazao je i veliki broj studenata.


Dr sc. Mirela Duranović, redovni profesor za užu naučnu oblast logopedija, kao predsjednik organizacionog odbora otvorila je okrugli sto naglasivši: «Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sljedeće godine slavi 25 godina svog postojanja, 20 godina je prošlo kako je prvi logoped diplomirao na ovom fakultetu. Vrijeme je da se analizira postojeće stanje i da se utvrdi šta je do sada napravljeno, odnosno šta treba unaprijediti. Čast i zadovoljstvo mi je što ćemo danas imati priliku slušati predavanja zaista eminentnih profesora koji su iznimni stručnjaci i koji su dali značajan doprinos u razvoju logopedije u Bosni i Hercegovini, a koji su predstavnici znanstvenih disciplina sa kojima je logopedija u interdisciplinarnom suodnosu. Mi, kao loogopedi smo duboko svjesni naše interdisiplinarnosti i potrebe da sarađujemo sa nizom različitih znanstvenih disciplina. Radujem se što ćemo imati priliku čuti predstavnike drugih znanosti o njihovom viđenju logopedije i timskog rada sa stručnjacima koji je predstavljaju.» Profesorica je također održala predavanje na temu «Interdisciplinarnost u logopediji».


Dr sc. Fuad Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Otorinolaringologija“ i načelnik Klinike za bolesti uha, grla i nosa UKC Tuzla, Primarijus dr Vesna Dropić, pedijatar, asistentica na Odsjeku logopedija i audiologija Dijana Rahmanović, prof dr Nadica Jovanović Simić, Šef katedre za logopediju na Odsjeku za defektologojiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Prof. dr Elvis Vardo, vanredni profesor na Odsjeku psihologija-pedagogija i prof. dr Amira Turbić-Hadžagić, vanredni profesor na Odsjeku za bosanski jezik i književnost održali su predavanja o ulozi logopeda u neurološkoj praksi i na ORL klinici, o multidisciplinarnom i multisektorskom pristupu djetetu i porodici, timskoj saradnji logopeda i psihologa, kao i o suodnosu logopedije i lingvistike.


Zaključci na okruglom stolu usmjereni su na činjenicu da logopedija obuhvata široko područje djelovanja i za uspješan rad neophodna je interdisciplinarnost i interdisciplinarni rad u kojem će svaki član tipa vršiti procjenu i intervenciju, ali će se ciljevi i preporuke donositi zajedničkom rsaradnjom i odlukama svih stručnjaka u timu. Također je zaključeno da bi i druge znanstvene discipline, kao što su psihologija, lingvistika, pedijatrija, neurologija, otorinolaringologija, trebale preuzeti određena znanja iz područja logopedije kako bi preventivno djelovali kroz rano prepoznavanje pacijenata s govorno-jezičkim poremećajima i kako bi intervencija bila učinkovitija.

 

Održan Okrugli sto na temu «Interdisciplinarnost u logopediji: Stanje i perspektive»