Sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Zagrebu uz podršku Erasmus+ programa Evropske Unije u okviru projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication – ABC)

ABC-logo

 


UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 13.03.2018. god.

 

Sasatanak konzorcijuma u okviru Erasmus+ projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održan je 08-09. marta 2018. godine. Sastanak je organizovao Odsjek za Logopediju Univerziteta u Zagrebu. Cilj sastanka je bio razmatranje aktivnosti koje su realizirane u okviru projekta i priprema za podnošenje izvještaja.

U studijskoj posjeti su učestvovali predstavnici Ilia državnog univerziteta iz Gruzije, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Istočnom Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Gruzijskog instituta javnih poslova, Batumi Shota Rustaveli državnog univerziteta, Gruzijskog Portage Udruženja, Step Forward udruženja iz Gruzije, Haifa Unverziteta, Gordon Akademski Koledža Edukacije i Ono Akademski Koledža iz Izraela, Univerziteta u Zagrebu, Univerziteta u Aveiru. Predstavnici Univerziteta u Tuzli su bili prof. dr Mirela Duranović i prof. dr Meliha Bijedić.

Sastanak je otvorio prof. dr Damir Boras, Rektor Univerziteta u Zagrebu. Sastanak je uključivao diskusiju vezano za sve radne pakete planirane u okviru projekta te je zaključeno da se sve aktivnosti provode u skladu sa planom: Formirane su radne grupe i kreirana je platforma za online predavanja, Pripremljen je radni material za predavanja iz logopedije, Pripremljen je plan i program master studija u Gruziji, Pilotirani su certificirani programi cjeloživotnog učenja, Obavljene su studijske posjete univerzitetima u Groningenu, Aveiru i Haifi. Dogovoren je plan za provođenje diseminacijskih aktivnosti.

 

Sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Zagrebu