Studijska posjeta Univerzitetu u Haifi i Ono Academskom Koledžu u Izraelu uz podršku Erasmus+ programa Evropske Unije u okviru projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication – ABC)

ABC-logo

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 19.02.2018. god.

 

Trodnevna studijska posjeta u okviru Erasmus+ projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održana je 12-14. februara 2018. godine. Studijsku posjetu organizovali su Odsjeci za Logopediju Univerziteta u Haifi i Ono Akdemskog Koledža u Izraelu. Cilj studijske posjete je bio upoznavanje sa savremenim zbivanjima iz područja logopedije i upotreba informacione tehnologije.

 

U studijskoj posjeti su učestvovali predstavnici Ilia državnog univerziteta iz Gruzije, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Istočnom Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Gruzijskog instituta javnih poslova, Batumi Shota Rustaveli državnog univerziteta, Gruzijskog Portage Udruženja, Step Forward udruženja iz Gruzije, Haifa Unverziteta, Gordon Akademski Koledža Edukacije i Ono Akademski Koledža iz Izraela, Univerziteta u Zagrebu, Univerziteta u Aveiru. Predstavnici Univerziteta u Tuzli su bili prof. dr Mirela Duranović i doc. dr Leila Begić.

Prvi dan studijske posjete je obuhvatio razmatranje tema koje su se odnosile povezivanje teorije i kliničke prakse u logopediji i grupnu terapiju za djecu sa razvojnim poremećajima. Učesnici su posjetili Interdisciplinarni klinički centar gdje su upoznati sa načinom rada centra, resursima i prisustvovali su logopedskoj seansi.

Drugi dan studijske posjete uključio je posjetu Ono Akademskom Koledžu u Tel Avivu. Program rada se odnosio na upoznavanje sa načinom rada Centra za simulaciju, demonstrirana su područja razvoja specifičnih vještina koje su potrebne u logopediji. Učesnici su upoznati sa implementacijom simulacije u kurikulumu logoedije. Aktivno su učestvovali u tri različita scenarija simulacije iz područja logopedije, nakon čega je provedena video analiza simulacija.

Treći dan studijske posjete odnosio se na upoznavanje sa načinima primjene inovativne tehnologije u logopediji, 3D printanja, te su organizovane četiri radionice koje su bile usmjerene na praktičnu primjenu inovativne tehnologije u logopediji.

 

Studijska posjeta Izraelu u okviru Erasmus+ projekta ABC