Treća studijska posjeta u okviru Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication – ABC) Univerzitetu u Aveiru, Portugal

ABC-logo

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 19.09.2017. god.

 

Petodnevna studijska posjeta u okviru Erasmus+ projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održana je 11-15. Septembra 2017. godine. Studijsku posjetu je organizovao Odsjek za Logopediju Univerziteta u Aveiru, u Portugalu. Cilj studijske posjete je bio upoznavanje sa najnovijim trendovima iz područja logopedije.

U studijskoj posjeti su učestvovali predstavnici Ilia državnog univerziteta iz Gruzije, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Istočnom Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Gruzijskog instituta javnih poslova, Batumi Shota Rustaveli državnog univerziteta, Gruzijskog Portage Udruženja, Step Forward udruženja iz Gruzije, Haifa Unverziteta, Gordon Akademski Koledža Edukacije i Ono Akademski Koledža iz Izraela. Predstavnici Univerziteta u Tuzli su bili prof. dr Mirela Duranović i prof. dr Meliha Bijedić.

U okviru intenzivnog treninga koji je trajao pet dana obrađene su sljedeće teme: Pripremanje za budućnost, Novi trendovi podučavanja u logopediji: problemski zasnovano učenje i simulacije, Tradicionalna iskustva na Univerzitetu u Aveiru, Tehnike i pristupi u logopedskoj terapiji, Edukacija roditelja, Poremećaji hranjenja i gutanja, Društveni aktivizam i logopedija, Adatacija i standardizacija mjernih instrumenata.

U okviru studijske posjete učesnici su imali priliku posjetiti Sjeverni rehabilitacijski centar gdje je prezentiran praktičan rad sa pacijentima sa poremećajem gutanja. Također su posjetili i Portugalski institut za afaziju, gdje je prezentiran rad sa pacijentima sa afazijom i njihovim porodicama.

 

Posjeta Univerzitetu u Aveiru, Portugal