BESTSDI ljetna škola u Splitu 26-30.juna 2018.

BESTSDI

 

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Tuzla, 10.07.2018. god.

 

U okviru aktivnosti Erasmus+ projekta BESTSDI (Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures) u čijoj provedbi učestvuje 11 univerziteta iz regije Zapadnog Balkana (partnerske zemlje), te 5 univerziteta iz programskih zemalja Belgije, Makedonije, Njemačke i Hrvatske, a čiji nositelj je Sveučilište u Zagrebu (Geodetski fakultet), održana je od 26.-30. juna 2018. godine, na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 2. ljetna škola projekta.

 

 

Na petodnevnoj radionici koja je okupila 50 sudionika prezentirana su ogledna predavanja kurikuluma za tri modula (osnovni, napredni, aplikativni) iz područja infrastrukture prostornih podataka koji su razvijeni u okviru projekta i koje će partneri iz partnerskih zemalja sudionica projekta (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Srbije) implementirati u svoje studijske programe na 15 fakulteta u toku naredne akademske 2018/19. godine. Razvijeni sadržaji postati će dijelovi postojećih nastavnih predmeta, novi izborni ili obavezni kolegiji, odnosno novi studijski programi u ovisnosti od profila studija i institucija obzirom da projekt objedinjuje fakultete koji izvode studijske programe iz arhitekture, geodezije, geoinformatike, geografije, geologije i rudarstva, građevinarstva, informatike i računalstva, poljoprivrede, tehničkih znanosti te šumarstva.

Time su uspješno ostvareni ciljevi projekta planirani za realizaciju do polovine projekta, što je objedinjeno u izvješću (Mid-term report) podnesenom Izvršnoj agenciji za edukaciju, audio-vizualno stvaranje i kulturu Europske komisije (EACEA). Više informacija o navedenoj ljetnoj školi i BESTSDI projektu moguće je naći na web-stranici projekta: http://www.bestsdi.eu/

 

BESTSDI LJETNA ŠKOLA U SPLITU