Instalirana oprema u okviru projekta “Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures” – BESTSDI

BESTSDI

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Tuzla, 23.04.2018. god.

Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu je okončana nabavka i završeno instaliranje opreme u okviru projekta “Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures” – BESTSDI http://bestsdi.eu/ u kojem učestvuje i Univerzitet u Tuzli. Projekat BESTSDI, u okviru programa ERASMUS+ KA2 Capacity Building in Higher Education, realizira Geodetski fakultet Univerziteta u Zagrebu sa projektnim partnerima Catholic University Leuven (B), Univerzitet u Splitu (HR), Ss. Univerzitet Ćirilo i Metodije u Skoplju (MK), Bochum University of Applied Sciences (D), Polytechnic University of Tirana (AL), Agricultural University of Tirana (AL), Univerzitet u Banjaluci (BiH), Univerzitet u Mostaru (BiH), Univerzitet u Sarajevu (BiH), University for Business and Technology Prishtina (XK), Univerzitet u Crnoj Gori (MN), Univerzitet u Beogradu (RS), Univerzitet u Novom Sadu (RS) i Univerzitet u Prizrenu „Ukshin Hoti“ (XK), te pridruženim partnerima: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH (BiH), Republička uprava za geodeteske i imovinsko-pravne poslove RS (BiH) i Agencija za katastar Republike Makedonije (MK).

 

 

BESTSDI projekat realizira se s ciljem unaprjeđenja nastavnih programa uvođenjem koncepata infrastrukture prostornih podataka (IPP) i e-vlade kao i proširenjem koncepata “pametnih” gradova, “pametnog” okoliša, digitalnog tržišta i drugih koji se zasnivaju na infrastrukturi prostornih podataka. Kursevi obuhvaćeni projektom su namjenjeni za studente sa specijalizacijom u upravljanju osnovnim geoprostornim podacima (npr. u geodeziji, geoinformatici itd.), te za studente na drugim fakultetima koji koriste IPP koncepte, na primjer urbanističke planere, inženjere zaštite okoliša, studente šumarstva, geografije, rudarstva, građevinarstva, geologije i poljoprivrede.


Instaliranjem opreme stvoreni su uslovi za dodatno kompletiranje i jačanje kapaciteta Fakulteta, čime su stvorene i pretpostavke za jačanje uloge i značaja uvođenja koncepata infrastrukture prostornih podataka, proširenje programa sa nastavnim predmetima iz ove oblasti, kao i za pokretanje novih istraživačkih projekata i intenzivniju saradnju univerziteta sa javnim i privatnim sektorom u oblastima primjene novih geoinformacionih tehnologija i koncepata.

 

INSTALIRANA OPREMA U OKVIRU PROJEKTA “BESTSDI”