Posjeta Voditelja Erasmus+ projekta BESTSDI Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu 8. novembra 2018.

BESTSDI

 

RUDARSKO-GELOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Tuzla, 13.11.2018. god.

 

U skladu sa aktivnostima koordinacije i monitoringa Erasmus+ projekta BESTSDI (Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures), Rudarsko-geološko-građevinski fakultet su, kao partnera projekta, 08.novembra 2018.godine posjetili predstavnici voditelja projekta – Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Željko Bačić i dr.sc. Vesna Poslončec-Petrić, docent.

Sastanku je, pored voditelja projekta, dekana prof.dr.sc. Kemal Gutića, prof.dr.sc. Indire Sijerčić, prodekanice za nastavu i studentska pitanja, te prof.dr.sc. Mirze Ponjavića, prisustvovala i rektorica Univerziteta u Tuzli, prof.dr.sc. Nermina Hadžigrahić.

 

 

Zapisnik sa sastanka

 

Više informacija o BESTSDI projektu moguće je preuzeti na web-stranici projekta: http://bestsdi.eu/