Kick off sastanak povodom početka realizacije Erasmus + projekta ECOBIAS na Univerzitetu u Novom Sadu


UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.05.2020. god.

 

Kick off sastanak povodom početka realizacije Erasmus+ projekta ˝Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS) – Razvoj magistarskih studijskih programa u oblasti ekološkog monitoringa i procjene kvaliteta vodenih resursa na ustanovama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana˝ održan je 10 i 11. febrauara 2020. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Srbija.

 

Sastanku su prisustvovali delegati svih 11 članova konzorcijuma. Raspravljalo se o svim važnim projektnim temama: upravljanju i komunikacija, prijedlogu procesa rada, imenovanju voditelja zadatka i WP-a, imenovanju Upravnog odbora / Odbora za osiguranje kvalitete, imenovanju vanjskog evaluatora kvalitete, akcionom planu za prvu godinu projekta, opremi / postupku javnih nabavki. Predstavnici Univerziteta u Tuzli na uvodnom sastanku bili su dr.sc. Jasmina Kamberović, prof. Dr. Avdul Adrović, prof. Dr. Edina Hajdarević.

 

Sve relevantne informacije o kick off sastanku i zapisniku sastanka možete pronaći na sljedećem linku:
https://www.ecobiaserasmus.com/2020/02/23/ecobias-kick-off-meeting/

 

ECOBIAS – KICK-OFF MEETING OF THE PROJECT HEIS/ECOBIAS HELD IN NOVI SAD