Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND

 

Univerzitet u Tuzli - ELEMEND

 

 

 Project No: 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP

 

 

 

 

Na Fakultetu elektrotehnike održana radionica u okviru Erasmus+ projekta ELEMEND

 

Fakultet elektrotehnike je u petak 19.02.2021. godine bio domaćin radionice koja je održana u okviru Erasmus+ projekta ELEMEND, na kojoj su prisustvovali partneri iz Bosne i Hercegovine: Internacionalni Burč univerzitet iz Sarajeva, Univerzitet Istočno Sarajevo i Univerzitet u Tuzli. Na radionici su prezentovani studijski programi kao i laboratorije koji su realizovani u okviru ELEMEND projekta.

 

 

 

Oprema za Virtuelnu laboratoruju za simulaciju rada vjetroagregata u okviru projekta ELEMEND

 

Krajem decembra 2019. i pocetkom januara 2020. na Fakultet elektrotehnike, Univerziteta u Tuzli isporučena je laboratorijska oprema u okviru projekta ELEMEND. Isporučena laboratorijska oprema je namjenjena za razvoj ELEMEND Virtualne laboratorije za simulaciju rada vjetroagregata kao i daljinsko nadgledanje i upravljanje.

 

 

 

Izvještaj o monitoringu i kontroli kvalitete na projektu ERASMUS + Elemend

 

Profesor Nadezhda Kunicina sa Riga tehničkog univerziteta, Latvia, provela je dva dana na Univerzitetu Tuzla i Fakultetu elektrotehnike u svrhu kontrole i monitoringa implementacije projekta Elemend (www.elemend.ba). Profesor Nadezhda Kunicina je voditelj radnog paketa WP5 – Monitoring i kontrola kvaliteta projekta (PQMC) kao i internog PQMC tima.

 

 

 

Više informacija o projektu: http://elemend.ba/