Izvještaj o monitoringu i kontroli kvalitete na projektu ERASMUS + Elemend


UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 05.12.2019. god.

UNIVERZITET U TUZLI - ELEMEND

 

 

 

 

 

Izvještaj o monitoringu i kontroli kvalitete na projektu ERASMUS + Elemend
Tuzla, 27. – 28. novembar 2019.

 

Profesor Nadezhda Kunicina sa Riga tehničkog univerziteta, Latvia, provela je dva dana na Univerzitetu Tuzla i Fakultetu elektrotehnike u svrhu kontrole i monitoringa implementacije projekta Elemend (www.elemend.ba). Profesor Nadezhda Kunicina je voditelj radnog paketa WP5 – Monitoring i kontrola kvaliteta projekta (PQMC) kao i internog PQMC tima.

 

Prvog dana (27.11.2019.) ona je posjetila Fakultet elektrotehnike i srela se sa voditeljem projekta, prof. dr. sc. Tatjanom Konjić, profesorima dr. sc. Nerminom Sarajlićem i dr. sc. Suadom Kasapovićem kao i sa studentima koji su pohađali kurseve na drugom ciklusu studija u akademskoj 2018/2019. godini, a koji će se inovirati u okviru Elemend projekta.

Drugog dana (27.11.2019.) prof. Nadezhda Kunicina je imala sljedeće aktivnosti:

-Obavila razgovor sa prodekanima Fakulteta elektrotehnike: dr. sc. Mensur Kasumovićem i dr. sc. Emirom Meškovićem, a vezano za mogućnosti buduće saradnje kao i razmjene studenata i profesora.

-Prisustvovala prezentaciji implementacije projekta Elemend na Fakultetu elektrotehnike. Dosadašnje aktivnosti na projektu Elemend je prezentovala prof. dr. sc. Majda Tešanović, koja je vođa PQMC tima na Univerzitetu u Tuzli. Prezentaciji su prisutvovali i profesori koji su uključeni u projekat Elemend i tom prilikom se diskutovalo o svim aktivnostima.

-Posjetila je laboratorije Fakulteta elektrotehnike, kao i prostor gdje će biti instalisana nova laboratorijska oprema koja će biti nabavljena sredstvima Elemend projekta.

-Posjetila je prorektorski ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu. Tom prilikom je razgovarala sa Selmom Ćebić-Babajić i Mirhom Mujkanović o mogućnostima buduće saradnje i razmjene studenata, administrativnog i nastavnog osoblja na univerzitetskom nivou.


ELEMEND – IZVJEŠTAJ O MONITORINGU I KONTROLI KVALITETE NA PROJEKTU ERASMUS + ELEMEND