Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries (Higher Education Pain Medicine Project – HEPMP)

 

Izvještaj o održanom seminaru “Različiti aspekti bola”

Seminar „Različiti aspekti bola“ organizovan je kao četvrti po redu u sklopu HEPMP, a kao aktivnost WP 3 (Development of LLL courses and interventional pain medicine courses); 3.1.Delivering of LLL courses of pain medicine in primary health care centers of PCs.

 

 

Izvještaj o održanom seminaru “Koliko znamo o bolu”

Seminar „Koliko znamo o bolu“ organizovan je kao treći po redu u sklopu HEPMP, a kao aktivnost WP 3 (Development of LLL courses and interventional pain medicine courses); 3.1.Delivering of LLL courses of pain medicine in primary health care centers of PCs.

 

 

Izvještaj o održanom predavanju “Zašto pacijente ne smije da boli”

U organizaciji Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA , a u sklopu projekta “Sew It Up” održana je online edukacija na temu: “Zašto pacijente ne smije da boli?”. Predavač je bila Prof.dr.sc. Jasmina Smajić, koordinatorica Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

Obavijest o predstojećim aktivnostima 

Univerzitet u Tuzli je partner u Konzorcijumu Erasmus+ projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP.

 

 

 

Izvještaj o LLL kursu Hronični bol

Tim Univerziteta u Tuzli je u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) organizovao seminar HRONIČNI BOL koji je održan na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 30.11.2019. god.

 

 

Izvještaj o održanom seminaru “Tretman akutne boli”

U sklopu aktivnosti na ERASMUS + projektu u Univerzitetskom kliničkom centru je 29.11.2019. godine održan seminar na temu Tretman akutne boli. Predavači su bile Doc dr sc Neli Vintar i Doc dr sc Maja Šoštarič iz Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani koje su održale niz predavanja o organizaciji službe za tretman akutne boli kao i značaju adekvatnog tretmana postoperativnog bola. Edukativni događaj akreditovan kao seminar prve kategorije sa najvećim brojem KME bodova.

 

 

Izvještaj o sprovedenoj javnoj nabavci opreme na Univerzitetu u Tuzli u okviru HEPMP projekta

U okviru aktivnosti na Erasmus + projektu Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) na Univerzitetu u Tuzli realizirana je javna nabavka opreme za potrebe Medicinskog fakulteta. Proces javne nabavke opreme realiziran je zajednički sa Univerzitetom Banja Luka.

 

 

Izvještaj o učešću članova HEPMP tima UNTZ na seminaru Akutni bol u Banjoj Luci

Predstavnici Univerziteta u Tuzli Doc.dr.sc. Jasmina Smajić, Doc.dr.sc. Samir Husić i Doc.dr.sc. Renata Hodžić, su 06.07.2019. godine učestvovali kao pozvani predavači na seminaru Akutni bol – značaj i liječenje, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

Izvještaj o LLL kursu Akutni bol – značaj i liječenje

Tim Univerziteta u Tuzlije u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) organizovao seminar AKUTNI BOL – ZNAČAJ I LIJEČENJE koji je održan u Centru za palijativnu njegu i terapiju bola, UKC Tuzla, 29.06.2019. god. U pripremi seminara, nakon izrade nacrta edukativnog materijala, izabrano je devet predavača koji su, svako iz oblasti za koju ju delegiran, napisao materijal i izradio prezentaciju. Sveukupan edukativni materijal je sistematizovan, pripremljen u zahtjevanom formatu i poslan za štampanje priručnika kojeg su dobili svi učesnici.

 

 

Izvještaj o LLL kursu Akutni bol – značaj i liječenje

Tim Univerziteta u Tuzlije u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) organizovao seminar AKUTNI BOL – ZNAČAJ I LIJEČENJE koji je održan u Centru za palijativnu njegu i terapiju bola, UKC Tuzla, 29.06.2019. god.

 

 

U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Firenci

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Samir Husić su u periodu 13.09. do 17.09.2018. godine učestvovali na sastanku u Firenci, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Ljubljani

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Samir Husić su u periodu 12.03. do 16.03.2018. godine učestvovali na sastanku u Ljubljani, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Rijeci

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Renata Hodžić su u periodu 26. do 29.05.2018. godine učestvovale na sastanku u Rijeci, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

U okviru HEPMP Erasmus+ projekta održan Kick off meeting u Beogradu

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Samir Husić učestvovali su 01. i 02. Decembra 2017. godine na pripremnom sastanku (Kick off meeting) u Beogradu, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

 

 

Više informacija o projektu: http://hepmp.med.bg.ac.rs/