Održana dvodnevna konferencija povodom nastavka implementacije ERASMUS+ projekta „INCLUSION“ na UC Leuven Limburg u Belgiji

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 21.11.2017. god.

 

Na UC Leuven Limburg u Belgiji je 9. i 10. novembra 2017. godine održana dvodnevna konferencija povodom nastavka implementacije ERASMUS+ projekta „INCLUSION“ (otvaranje radnog paketa 2). Prvog radnog dana predstavljeni su rezultati primjene benchmarking alata na univerzitetima iz BiH i Armenije s ciljem pregledavanja odgovora na preporuke socijalne dimenzije agencije EHEA.Održana je i radionica o važnosti participacije potencijalnih “stakeholdera” u proceduri sačinjavanja strategije i master planova predviđenih projektom, a koja se odnosi na SD u visokom obrazovanju. Aktivnosti drugog dana Erasmus+ projekta “INCLUSION” protekle su u radionicama koje su imale za cilj pružiti pomoć za kreiranje institucionalnih vodiča, procedura, master planova i strategija kao finalih rezultata projekta. Predstavnici svakog od univerziteta osvrnuli su se na trenutno stanje na svojim univerzitetima po pitanju socijalne dimenzije, te ukazali na potencijalne poteškoće sa kojima se u izvršavanju projektnih obaveza mogu susresti, kao i moduse za njihovo prevazilaženje.


Konferenciji su ispred Univerziteta u Tuzli prisustvovali: prof. dr Jasmina Alihodžić (koordinator projekta), prof. dr Dženeta Omerdić (član projektnog tima), doc. dr Boris Krešić (član projektnog tima), te studentica II ciklusa studija na Pravnom fakultetu Selma Bešić- Čerkezović.

 

Održana dvodnevna konferencija povodom nastavka implementacije ERASMUS+ projekta „INCLUSION“ na UC Leuven Limburg u Belgiji