INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans INTERBA

INTERBA-logo

 

Programme: Erasmus+
Action: Capacity Building in Higher Education
Project reference number: 610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
Project title: “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans/INTERBA”
Project acronym: INTERBA
Duration: 3 years (15.11.2019 – 14.11.2022)
Co-ordinator: University of Tirana
Blv. “Dëshmorët e Kombit”, “Nënë Tereza” Square, Tirana, Albania
Postal Kode 1051, Tirana, Albania.
Phone: + 355 (0) 4 2222 8402

The project aims to strengthen international, intercultural & global dimension via Internalization at Home (IaH) implementation at partner HEIs in order to enhance the quality of education and make a meaningful contribution to the society.

Project leader:
University of Tirana, Albania

Partners:
Middlesex University, United Kingdom
Hamburg University of Technology, Germany
University of Cagliari, Italy
European Centre of Studies and Initiatives, Italy
European University of Tirana, Albania
Universum College, Kosovo
University of Prishtina, Kosovo
University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Džemal Bijedić University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

 

 

 


Održan info dan na Univerzitetu u Tuzli povodom završetka Erasmus+ INTERBA projekta

 

INTERBA info dan održan je 14.11.2023. godine na Univerzitetu u Tuzli povodom završetka Erasmus+ projekta “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans (INTERBA)” u kojem je učestvovao i Univerzitet u Tuzli kao jedan od partnera.

 

 

Univerzitet u Tuzli - INTERBA - Training Workshop in LondonInfo dan na Univerzitetu u Tuzli povodom završetka Erasmus+ projekta INTERBA

 

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na Info dan na Univerzitetu u Tuzli povodom završetka Erasmus+ projekta INTERBA (INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans) koji će se održati u utorak, 14. novembra 2023. godine sa početkom u 13,00 sati u Sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Tuzli (Dr. Tihomila Markovića 1, 75000 Tuzla).

 

 

IUniverzitet u Tuzli - INTERBA sastanci održani na Hamburg University of TechnologyNTERBA sastanci održani na Hamburg University of Technology

 

U periodu od 31.05. do 02.06.2023. godine održani su sastanci na Hamburg University of Technology u okviru projekta “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans (INTERBA)”.

 

 

Erasmus+ projekta "INTERBA" na Univerzitetu u Tuzli

Uspješno realizovane radionice i treninzi u okviru Erasmus+ projekta “INTERBA” na Univerzitetu u Tuzli

 

Univerzitet u Tuzli učestvuje u okviru Erasmus+ projekta pod nazivom ”INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans/INTERBA. Dana 28. i 29. decembra 2022. godine održane su hibridne radionice i treninzi na Univerzitetu u Tuzli, Tehnološkom fakultetu, u novoformiranoj INTERBA laboratoriji – Računarskom centru, kao jednim od ishoda INTERBA projekta i putem Zoom aplikacije.

 

 

 

Univerzitet u Tuzli - INTERBA - Training Workshop in London

Radionice i treninzi u okviru Erasmus+ projekta ”INTERBA”

 

U toku je realizacija Erasmus+ projekta ”INTERnationalization at Home: Embedding Approcahes and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans/INTERBA. 

 

 

Univerzitet u Tuzli - INTERBA PROJEKAT - Tirana

Održan sastanak u Tirani (Albanija) u okviru Erasmus+ INTERBA projekta

 

U periodu od 11.04. do 14.04.2022. godine održan je sastanak u Tirani (Albanija) u vezi Erasmus+ projekta pod nazivom “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans/INTERBA”.

 

 

Opremljena kompjuterska laboratorija na Univerzitetu u Tuzli u sklopu INTERBA Erasmus+ projekta

Opremljena kompjuterska laboratorija na Univerzitetu u Tuzli u sklopu INTERBA Erasmus+ projekta

U toku je realizacija Erasmus+ projekta pod nazivom„INTERnationalization atHome: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans (INTERBA)“ u kome učestvuje i Univerzitet u Tuzli.

 

 

 

Univerzitet u Tuzli - INTERBA - Training Workshop in London

Online training radionice u okviru ERASMUS+ projekta “INTERBA”

U okviru Erasmus+ projekta INTERnationalization at Home: Embedding Approcahes and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans – INTERBA u periodu od 07.02. – 10.02.2022. godine održati će se niz radionica/treninga na Univerzietu u Tuzli.

 

 

 

Planirajte datum: Video prezentacija INTERBA projekta, 26. juni 2021

Kada 26.06.2021. u 14:00 sati
Gdje Fakultet za tjelesni odgoj i sport / ZOOM

 

 

 

INTERBA

Obavještenje u vezi održavanja prvog treninga u okviru INTERBA projekta

Prvi online trening u okviru INTERBA projekta biti će održan 15.04.2021. godine od 15:00 do 17:00 sati. Na treningu je planirano učešće ključnih članova sa svake partnerske institucije u projektu.

 

 

INTERBAČlanovi INTERBA tima na Univerzitetu u Tuzli

 

 

 

 

Sažetak projekta i kratki prikaz radnih paketa

INTERBA je Erasmus + projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, koji vodi Univerzitet iz Tirane, Albanija. Konzorcij se sastoji od 10 partnera od kojih su 6 visokoškolske ustanove (VŠU) sa Zapadnog Balkana i 4 partnerske VŠU iz programskih zemalja: Njemačke, Italije i Velike Britanije. Predviđeno je da projekat traje 3 godine.

 

 

 

INTERBAInformacije o projektu

Univerzitet u Tuzli učestvuje od 2019. godine kao partner u Erasmus+ projektu pod nazivom “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans” koji je finansiran iz sredstava Evropske Unije.

 

 

Više informacija o projektu: https://interbaproject.com/