INTERBA – Informacije o projektu

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 22.10.2020. god.

 

Univerzitet u Tuzli učestvuje od 2019. godine kao partner u Erasmus+ projektu pod nazivom “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans” koji je finansiran iz sredstava Evropske Unije.

Cilj projekta je ojačati međunarodnu, interkulturnu i globalnu dimenziju kroz implementaciju “Internacionalizacije kod kuće” na partnerskim visokoškolskim ustanovama kako bi se poboljšao kvalitet obrazovanja i dao značajan doprinos društvu.

U okviru projekta je planirano održavanje treninga, razmjena znanja i iskustava i nabavka kompjuterske i video opreme čime će se znatno ojačati naša saradnja sa drugim partnerskim institucijama i također poboljšati infrastruktura na Univerzitetu u Tuzli.

Više detalja o projektu se može pronaći na sljedećoj web stranici:
https://interbaproject.com/