Erasmus+ KA 2 STINT projekat – sastanak u Mostaru

 

 

 U periodu od 13. do 16. juna 2017. godine na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu “Džemal Bijedić” održan je sastanak partnera Erasmus+ KA2 STINT projekta “Jačanje internacionalizacije na Univerzitetima u BiH”. Predstavnici Univerziteta u Tuzli na sastanku bili su prof.dr. Meliha Hrustić, prorektorica međuuniverzitetsku saradnju, prof.dr. Zoran Iličković, prorektor za NIR i Merima Baraković, viši stručni savjetnik za međuuniverzitetsku saradnju na Univerzitetu u Tuzli.


Tokom sastanku su predstavljeni prijedlozi strategija i indikatora internacionalizacije svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Predstavljeni su rezultati istraživanja dobijeni na osnovu anketiranja studenata i rukovodstava svih javnih BiH univerziteta o internacionalizaciji, kao i rezultati o priznavanju kvalifikacija dobijeni na osnovu anketiranja sekretara svih javnih BiH univerziteta. Takođe, predstavljena je komparativna analiza internacionalizacije i priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini. Održane su i različite prezentacije na teme: rangiranje univerziteta, novi kriterijumi za akreditaciju i dr.


U projektu STINT učestvuju svi javni univerziteti u Bosni i Hercegovini, tri  EU univerziteta: KU Leuven Univerzitet iz Luvena (Belgija), Buckingamshire New University – Novi univerzitet iz Bakingemšajera (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske) i Instituto Politechnico do Porto – Politehnički univerzitet Porto (Portugal). Projektni partneri su i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA), Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (HEAARS), te Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP).


Koordinator STINT projekta je KU Luven, Belgija, a koordinator iz Bosne i Hercegovine je Univerzitet u Istočnom Sarajevu.


Više detalja o projektu, partnerima i aktivnostima vidjeti na http://stint-project.net/