Monitoring posjeta Erasmus+ projekat „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STINT)

Monitoring posjeta Erasmus+ projekat „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STINT)

Ured za pitanja NIR-a
Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel/fax: 035 300 526/ 300 528
Email: nir@untz.ba, international@untz.ba
Tuzla, 01.07.2016. god.

 U četvrtak 30. juna 2016. godine na Univerzitetu u Sarajevu je održan monitoring realizacije projekta Erasmus+ pod nazivom „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STINT) od Nacionalnog Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini (NEOBiH) i Izvršne agencije za audiovizuelne komunikacije i kulturu (EACEA) iz Brisela.

Projekat iz programa Erasmus+ pod nazivom „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STINT) je usmjeren na jačanje i unapređenje procesa internacionalizacije univerziteta i priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini.

Nosioci projekta su Univerzitet u Istočnom Sarajevu i KU Leuveun iz Belgije. Pored EU partnera iz Belgije, Portugala (Instituto Politecnico Porto) i Velike Britanije (Buckinghamshire New University), bh. partneri u projektu su svi javni univerziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja i Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Ciljevi ovog sastanka su bili: upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima, razmjena informacija o rezultatima projekta, dogovori o aktivnostima koje slijede te razmatranje mogućnosti održivosti projekta po njegovom okončanju.

Tokom tri godine, koliko projekat traje, predviđen je niz pojedinačnih i zajedničkih aktivnosti partnera u projektu, kojima je cilj veća internacionalizacija javnih univerziteta te efikasniji i kvalitetniji postupak priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija.

Projekat je odobren u sklopu programa Erasmus+ Visoko obrazovanje – izgradnja međunarodnih kapaciteta, selekcijska 2015. godina. Trajanje projekta je tri godine. Projekat je zvanično započeo 15. oktobra 2015. godine, a trebao bi biti završen 14. oktobra 2018. godine.