Održan sastanak konzorcija projekta STINT (Erasmus+) na Univerzitetu u Zenici

Održan sastanak konzorcija projekta STINT (Erasmus+) na Univerzitetu u Zenici

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 05.12.2017. god.

 

 

Na Univerzitetu u Zenici je od 28.-30. novembra 2017. godine održan sastanak konzorcija projekta STINT (Erasmus+), na kojem su učestvovali svi javni univerziteti iz Bosne i Hercegovine i predstavnici KU Leuvena i Univerziteta Politecnico. Projekat “Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH” (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education / STINT) realizuje se u okviru programske oblasti 2, KA 2 – Capacity Building in the field of Higer Education.

 

Tokom dvodnevnog rada sagledano je stanje na univerzitetima u Bosni i Hercegovini u pogledu internacionalizacije, sumirana je druga projektna godina i određeni ciljevi i zadaci za treću projektnu godinu. Predstavnici svih javnih univerziteta prezentirali su četiri pilot-aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog projekta, kao i strategiju, indikatore za međunarodnu saradnju, te Pravilnik o realizaciji međunarodnih projekata i Pravilnik o mobilnosti, kao i diseminacijske aktivnosti u okviru kojih se informacije o međunarodnim projektima prezentiraju na Univerzitetu u Tuzli. Sa međunarodnim partnerima su dogovorene buduće aktivnosti apliciranja na ERASMUS+ projekte, kako na ključne aktivnosti KA1 tako i na ključne aktivnosti KA2.


Pored svih javnih univerziteta iz BiH i predstavnika bh. vlasti, učesnici projekta STINT su i Univerzitet Politecnico de Porto iz Portugala i Buckinghamshire New University (BUCKS), Velika Britanija, dok je koordinator ovog projekta Univerzitet u Leuvenu iz Belgije. Predstavnici Univerziteta u Tuzli na ovom sastanku bili su prof.dr. Zoran Iličković i prof. dr. Meliha Hrustić.